Malkoçoğlu Bali Bey Kimdir? Meşhur Akıncı Kumandanın Hayatı Hakkında Bilinenler

0

Muhteşem Yüzyıl isimli dizinin 2. sezonunun yayımlanması ile birlikte genel olarak hiçkimsenin bilmediği tanımadığı Malkoçoğlu Bali Bey bir anda popüler bir tarihi şahsiyet oldu. Bu dizide geçen Malkoçoğlu Bali Bey kimdir?

Malkoçoğlu Bali Bey

Malkoçoğlu Bali Bey Osmanlı’da beylerbeyliğine kadar yükselmiş dönemin meşhur akıncı kumandanı ve idarecilerinden birisiydi. 1526 yılında 31 yaşında iken, Mohaç Meydan Savaşı‘nda, Osmanlı Ordusu’nun sağ cenah komutanı Malkoçoğlu Bali Bey idi. Bu büyük savaşın kazanılmasında ve Macaristan’ın fethinde önemli rol oynadı. Kanuni Sultan Süleyman, Macaristan’ın başkenti Budin’de Malkoçoğlu Bali Bey’e ikinci beyberbeyi ve vezir rütbeleri verdi.

Lehistan’ın Osmanlı hükümranlığında bulunan Boğdan prensliğine saldırması üzerine savaş başladı. Osmanlı-Lehistan savaşına öncelikle Rumeli Beylerbeyi Yakup Paşa ve Vezir Mesih Paşa tayin edildi. Ancak zayıf Lehistan ordusunun Türklerden ve Boğdanlılardan oluşan birliklere karşı büyük bir yenilgi alıp sadece ve sadece 1000 atlı ile hayatını kurtarabilmesi. Birde üstüne 20.000 araba dolusu ganimetin Osmanlı’nın eline geçmesi üzerine bu değerli paşaların bu bölgeye gelmesine gerek olmadığına karar verildi.

Savaşın ve bölgenin yönetimi Silistre Sancak Beyi Malkoçoğlu Bali Bey’e verildi. Malkoçoğlu Bali Bey Lehistan üzerine iki sefer daha düzenledi. Bu seferlere toplamda 40.000 akıncının katılması sebebi ile Osmanlı tarihinin en büyük akıncı seferleri olarak tarihe de geçmiştir.

Bu seferlerde ordunun sol kanadını Mustafa Bey, sağ kanadını ise Malkoçoğlu Bali Bey’in en büyük oülu Ali Bey yönetiyorlardı. Osmanlı akıncıları Prut ve Dniester nehirlerini geçtiler. Mustafa Bey komutasındaki kuvetler Galiçya’ya girdi. Kuzeybatı istikametinde ise Bali Bey komutasındaki kuvvetler Lviv şehrini ve kuzeybatısında yer alan Jaroslaw’ı zaptettiler.

Malkoçoğlu Bali Bey bütün Galiçya’yı ele geçirerek Varşova şehrine girdi. Böylece ilk defa Türk Akıncıları bu kadar kuzeye ulaşmış oluyorlardı. Bu seferden sonra 10.000 esir ile Akkerman’a döndü. Bu yakaladığı büyük başarı ile Malkoçoğlu Bali Bey sancak beyliğinden Beylerbeyliği makamına yükseltildi.

Bu büyük komutan ve idarecenin mezarı Bursa Yenişehirde kendi adını taşıyan Balibey camii avlusunda bulunmaktadır.

Popüler Kültürde

Malkoçoğlu Bali Bey, Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşamış olan bir kahramandır. Gerçek tarihi kişiliklerden ziyade, Türk sinema ve edebiyatında popüler hale gelmiş bir kurgusal karakterdir.

Malkoçoğlu Bali Bey, Türk sinemasında 1967-1971 yılları arasında çekilen “Malkoçoğlu” serisinde baş karakter olarak yer alır. Bu seride, Türk kahramanlık ve macera anlayışını temsil eden bir savaşçı olarak tasvir edilir. Bali Bey, yiğitlik, cesaret ve adalet duygusuyla bilinen bir karakterdir. Kendisi genellikle kılıç kullanımında üstün bir beceriye sahip olarak gösterilir ve adaletsizlikle mücadele eder.

Malkoçoğlu Bali Bey’in hikayeleri, Türk halk kültüründe popülerleşmiş ve birçok kitap, film ve diziye konu olmuştur. Kurgusal bir karakter olmasına rağmen, Osmanlı İmparatorluğu döneminin atmosferini yansıtan ve Türk tarihine ilgi duyan kişiler arasında önemli bir yere sahiptir.


Leave A Reply