Manometre Nedir?

0

Manometre nedir? Manometre basıncı nasıl tanımlanır? Manometre çeşitleri nelerdir? Bourdon manometresi nedir ve nasıl çalışır?


Kapalı bir kapda bulunan gazların basıncını ölçmeye yarayan araçtır. Bunların en basiti U şeklinde cam bir borudur. Borunun içine ya cıva, ya da başka bir sıvı konur. Sonra borunun bir ucu içindeki basınç ölçülecek kaba bağlanır. Kapdaki gazın basıncı ile U borusundaki sıvıların yeri değişir. İki sıvı yüzeyinin aralarındaki yükseklik farkı sıvının yoğunluğuyla çarpılırsa, gaz basıncının hava basıncından ne kadar büyük olduğu anlaşılır. Bu değere «manometre basıncı» denir. Bu çeşit manometrelere de «açık manometreler» adı verilir.

Advertisement

Kapalı manometrelerde ise U şeklindeki tübün bir ucu kapalıdır, öbür ucu basıncı ölçülecek kaba bağlanır. Bu manometreyle bulunan basıncın içinde hava basıncı da vardır. Buna «mutlak basınç» denir. Kapalı manometrelerle, açıklarla ölçülenden daha büyük basınçlar ölçülebilir.

Bourdan Manometresi. — Endüstride, özellikle buhar basıncının ölçülmesinde kullanılır. Bu manometrede daire parçası biçiminde kesiti olan ve basınçla hareket edebilen bronz bir tüp vardır. Tüpün bir ucu sabittir. Öbür ucu ise mekanik bir donanım aracılığı ile göstergeye bağlanmıştır. İçeriden bir basınçla karşılaşınca tüpün kesiti dairesel olmaya çalışır, bunun için de biraz açılır. Bu açılma sonunda gösterge de hareket eder, önceden işaretlenmiş taksimat üzerinde kabın basıncını gösterir.


Leave A Reply