Marcus Porcius Cato Kimdir? Yaşlı Cato Olarak da Bilinen Eski Romalı Devlet Adamı

0
Advertisement

Marcus Porcius Cato Kimdir? Yaşlı Cato ya da Bilge Cato olarak da bilinen Marcus Porcius Cato Hayatı, biyografisi, başarıları, eserleri ve kişilik karakteri.

Marcus Porcius Cato (Yaşlı Cato)

Marcus Porcius Cato (Yaşlı Cato) (Kaynak: wikipedia.org)

Marcus Porcius Cato (234 M.Ö. – 149 M.Ö. ), Roma Cumhuriyeti döneminde yaşamış bir devlet adamı, yazar ve tarihçidir. Geleneksel aile değerlerine bağlılığı, dürüstlüğü ve sade yaşam tarzı ile tanınmıştır. Kendi döneminde, senatör olarak Roma’nın güçlü bir lideri ve Roma kültürünün koruyucusu olarak görülmüştür.

Cato ayrıca, Roma’nın gücünü artırmak için Kuzey Afrika’yı fethetme kampanyalarında da aktif bir rol oynamıştır. Politik kariyeri boyunca, Roma Cumhuriyeti’nin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmış ve aynı zamanda Senato’da etkili bir konumda yer almıştır. Yunan düşünce ve göreneklerinin Roma halkını etkilemeye başladığı bir devirde yaşamıştır. Cato, bu etkinin, eski Roma geleneklerini ve terbiyesini bozduğunu düşünerek bütün gücüyle bunu önlemeye çalışmıştır.

Cato, eski bir çiftçi ailesinin oğluydu. On yedi yaşındayken, diktatör Fabius Maximus idaresindeki Roma ordusunun giriştiği II. Pön Savaşı’na katıldı. M.Ö. 202’de Kartacalılar‘ın Zama’daki yenilgisinde büyük payı oldu.

M.Ö. 157’de bir görevle Kartaca’ya giden Cato, buradaki zenginliğe, ihtişama şaştı, dönüşünde Kartaca’yı vatandaşlarına bir rakip olarak tanıttı. Senato’da verdiği her söylevi; «Kartaca imha edilmelidir!» şeklindeki meşhur sözleriyle bitiriyordu. Cato’nun ölümünden üç yıl sonra Romalılar Kartaca’yı imha etmeye muvaffak oldular.

Cato yalnız önemli bir asker ve devlet adamı değil, aynı zamanda Latin edebiyatının ilk yazarlarından biridir. Eserlerinden ancak «De Agricultura» (Çiftçilik üzerine) adındaki incelemesi günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca Romalı devlet adamı ve filozof olan bir Marcus Porcius Cato (M.Ö. 95-46) daha vardır.

Advertisement

Marcus Porcius Cato Edebi Kişiliği ve Karakter Özellikleri

Marcus Porcius Cato (234-149 BC) Roma Cumhuriyeti döneminde yaşamış bir devlet adamı, yazar ve avukattır. Cato, kendini Romalı vatandaşların özgürlüklerini savunmaya adamıştır ve Roma Cumhuriyeti’nin demokratik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalmıştır. Cato, kendi zamanının en ünlü politikacılarından biri olarak kabul edilir ve yaşamı boyunca cesur, dürüst ve özverili bir lider olarak tanınmıştır.

Cato’nun en belirgin özelliklerinden biri, sert ve disiplinli bir kişiliğe sahip olmasıdır. Kendi hayatında ve başkalarının hayatında sıkı bir disiplin uygulamıştır ve hayatı boyunca yoksulluk ve zorluklara dayanabilmesinin temelinde bu özellik yatmaktadır. Aynı zamanda Cato, dürüstlüğü ve doğruluğu çok önemseyen bir kişiliğe sahipti ve politik arenada sahtekarlık, yolsuzluk ve haksızlık karşısında sert bir tutum takınmıştır.

Cato’nun en ünlü özelliklerinden biri de, Romalıların hayat tarzı ve kültürüne bağlılığıdır. Cato, Roma’nın geleneklerine ve kurallarına bağlı kalmayı ve Romalıların kendi kimliklerini korumasını savunmuştur. Bu nedenle, Roma Cumhuriyeti’nin yükseliş döneminde önemli bir figür olarak kabul edilir.

Cato aynı zamanda bir yazar olarak da tanınır. En ünlü eseri “De Re Rustica” (Tarım Üzerine) adlı bir tarım rehberidir. Bu eser, Romalıların tarım teknikleri ve pratikleri hakkında bilgi verir ve Cato’nun yaşadığı dönemin tarım endüstrisine dair önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Sonuç olarak, Cato sert, dürüst ve disiplinli bir lider olarak tanınır. Roma Cumhuriyeti’nin geleneklerine bağlılığı ve Romalıların özgürlüklerini savunması, onu zamanının en ünlü politikacılarından biri yapmıştır. Ayrıca, tarım rehberi “De Re Rustica” gibi eserleriyle de tanınır.

Advertisement


Leave A Reply