Marmara Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Marmara Bölgesinin bölümleri ve özellikleri nelerdir? Yıldız Dağları, Ergene, Çatalca ve Güney Marmara Bölgesi hakkında bilgi.

Marmara Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

YILDIZ DAĞLARI BÖLÜMÜ

***Bölüm Karadeniz’in kuzeyinde Karadeniz’e paralel uzanan Yıldız Dağları’nı ve çevresini içine alır. Ortalama yükseltisi 800 m civarındadır. Karadeniz ikliminin etkisiyle bölümde daha çok yayvan yapraklı ormanlar yaygındır.

***Bölüm, Marmara’nın diğer bölümlerine göre işlek ulaşım yollarından uzakta yer alır. Bundan dolayı bölgenin en seyrek nüfuslu bölümüdür. Bölümde ormancılık faaliyeti yapılır. Bunun dışında küçükbaş hayvancılık görülür. Dağ eteklerinde ahır hayvancılığı ve tarım yapılmaktadır. Ancak, tarım yapılan yerler sınırlıdır. Tarım, Yıldız Dağları’nın güney etkeklerinde-ki platoluk alanlarda yapılmaktadır.

***Yerleşim merkezleri İstanbul’a doğru uzanan yolların üzerine kurulmuştur.

***Ekonomimize en büyük katkısı hayvancılık ve ormancılıktır.

Advertisement

ERGENE BÖLÜMÜ

***Bu bölümde özellikle kışın Balkanlar’dan gelen soğuk hava kütlelerinin etkisiyle kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kurak olan karasal iklim şartları yaşanır. Bundan dolayı tabii bitki örtüsü bozkırdır.

***Ekili-dikili alanların en fazla olduğu bölümlerden biridir. Verimli topraklara sahip olması nedeniyle bir çok tarım ürünü bu bölümde yetiştirilir. Bunların başında ayçiçeği, pirinç, şekerpancarı ve buğday gelir. Özellikle ayçiçeğinin en fazla üretildiği bölümdür.

***Ahır hayvancılığı gelişmiştir.

***Türkiye’yi Avrupa’ya bağlayan kara ve demir yolları, bu bölümde yer alan Edirne’den Avrupa’ya açılır.

GÜNEY MARMARA BÖLÜMÜ

***Bölgenin en yüksek yeri olan Uludağ bu bölümde yer alır.

***Bölümde, özellikle kıyı şeridinde Akdeniz iklimi görülür. Buna bağlı olarak karakteristik bitki örtüsü makidir.

Advertisement

***Bölümdeki eğimli arazilerde ve kıyı kesimde zeytin yetiştiriciliği yaygındır, iç kısımlarda ise şekerpancarı, tütün, ayçiçeği, pamuk gibi tarım ürünleri yetiştirilir.

***İpek böcekçiliğinin en fazla geliştiği bölümümüzdür.

***Bölümde nüfus, Bursa çevresi gibi verimli ovalarda toplanırken, bölümün batı kesiminin dağlık ve engebeli olmasından dolayı nüfus yoğunluğu azalmıştır.

***Bölümün en büyük şehri Bursa’dır. Bursa, sanayi şehri olmakla birlikte aynı zamanda tarım ve turizm şehridir. Yünlü, pamuklu ve ipekli dokumacılık gelişmiştir. Oto montaj ve konservecilik gelişen diğer sanayi kollarıdır.

***Bölümde ayrıca seramik (Çanakkale), suni ipek (Gemlik), suni gübre (Bandırma) fabrikaları yer alır.

ÇATALCA – KOCAELİ BÖLÜMÜ

***Bölüm, Anadolu’yu Trakya’ya bağlayan yolların üzerinde iki yarımadadan oluşur. Bu bölüm, aşınarak düzleşmiş platolardan meydana gelmiştir.

***Akdeniz ikliminin etkisi hakimdir. Tabii bitki örtüsü maki ve ormanlardır.

***Marmara Bölgesi’nin en fazla nüfuslanmış bölümüdür. Sanayileşmeye bağlı olarak İstanbul ve İzmit birbirine bağlanmış durumdadır.

***Bölümde, tarım daha çok Aşağı Sakarya Ovası’nda yapılır. Bu bölümde; ayçiçeği, mısır, tütün, şekerpancarı gibi endüstri bitkilerinin tarımı yapılır.

***Ekonomik faaliyetlerin başında sanayi, ticaret, ulaşım ve bankacılık gelir.

***Bölümün (aynı zamanda bölgenin ve Türkiye’nin) en büyük şehri İstanbul’dur. Her türlü sanayi kolunun bulunduğu iç ve dış ticaretin yapıldığı, bütün ulaşım yollarının yoğun olarak kullanıldığı kültür ve ticaret merkezidir.

Advertisement

***Bölümün diğer bir sanayi şehri olan İzmit’te; kağıt, boru, lastik, petro-kimya ve otomotiv gibi çok çeşitli sanayi kolları gelişmiştir.


Leave A Reply