Melez Nedir?

0
Advertisement

Melez nedir, ne anlama gelir? Melezlerin özellikleri, insanlarda ve bitkilerde melezlik hakkında bilgi.

melezMelez; değişik ırklardan gelen ana babadan doğmuş olan kimsedir. Günümüzde yeryüzündeki insan türünün büyük bölümünü melezler oluşturur. Genetik etkenler nedeniyle, bazen bir ırk, yakın ırklar arasında geçici özelliklerle ağır basar; bazen yakın ırklardan biri ötekinin özelliklerini siler; bazen de melezler arsında birçok birleşme olduktan sonra belirli oranlarda bir ayrışma, ilk birleşen bireylerin özelliklerine doğru bir dönüş görülür. Melezler ana ve babalarına ait özellikleri karma olarak taşırlar. Örneğin bir beyazla bir Zenciden doğan melez, sütlü çikolata renginde olur; öteki antropolojik özelleri de iki etnik yapının ortalamasıdır. Gerçekten de siyahlık sağlayan genler beyazlık sağlayan genlere baskın (dominant) değildir; ikisi birleştiği zaman ikisi arası bir renk oluşur. Melezliğin çeşitli dereceleri vardır. Örneğin bir beyazla bir zenciden doğana yarı melez, bir beyazla bir yarı melezden doğana sekizde bir melez denir.

MELEZ, (Lat. Larix). Açıktohumlular bölümünün Çamgiller familyasından bir ağaçtır. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’nın kuzeyindeki soğuk bölgelerde yetişen 10 türü vardır. Kışın yapraklarını döker, doruğu piramit biçiminde, uzun ve kısa sürüngenler taşıyan bir ağaçtır. Yaprakların rengi genellikle açık yeşildir ve sonbaharda sararak dökülür. Odunu çok dayanıklı, ağır ve çeşitli kullanım alanına sahiptir. Türkiye’de yerli olarak yetişen hiçbir türü yoktur. Ormancılıkta en önemli ve değerli olanı Avrupa melezi ile Sibirya melezidir. Ağaçlandırmada kullanılan bir başka türü de Japon melezidir.


Leave A Reply