Mercanlar Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Doğanın dengesi açısından oldukça önemli canlılar olan Mercanlar ile ilgili olarak genel ve temel bilgiler.

mercanlar

MERCAN, {Corallium rubrum). Çok hücreli hayvanlardan Selentereler alt bölümün Knidliler filmunun Mercanlar sınıfından deniz hayvanı ve aynı hayvanın iskeleti.

Bir polip olan mercanın iskeleti kalkerden çalı görünümünde ve kırmızı renklidir. İskeletin üstü sarkozom denilen yumuşak bir dokuyla kaplıdır. Bu dokunun üzerinde bulunan polipler sekiz koludur. İskelet içinde büyük bir kanal ağı, polipleri birbirine bağlar. Poliplerden çıkan kurtçuklar, koloninin baş polipini oluşturur. Koloninin tüm öteki bireyleri tomurcuklanma yoluyla bu polipten türer. Tomurcuklanma özellikle dalların ucunda oluşur ve iskelet gittikçe büyür. Akdeniz kıyılarında özel araçlarla toplanan kırmızı renkli mercanlar, önemli bir ticaret ürünüdür.

Mercanlar okyanuslarda su üstüne kadar yükselen kayalar oluştururlar. Mercan resifleri adı verilen bu kayalar, ekvatorun her iki yanında sıcak denizlerde, özellikle Büyük ve Hint okyanuslarında bulunur. Mercan polip öbekleri 40 metreden daha derine inemez. Sıcaklığı 20°C’tan aşağı olmayan çok temiz, yeterli derecede oksijenli ve tuzlu sularda yaşar. Resiflerin oluşumu binlerce yıldan bu yana sürer. Mercan resiflerin en tipik örneği Yeni Kalendonya’yı kuşatan ve lagün denilen bir aralıkla bu adadan ayrılan resiflerdir. Bu resif halkalarına atol adı verilir. Dünyadaki resiflerin en büyüğü, “Büyük Engel” adı verilen 2 km’den uzun bu resif Avustralya’dadır.

Advertisement

İlkçağdan bu yana süsleme sanatlarında önemli bir yeri olanı mercan, özellikle mücevhercilikte yaygın bir kullanım alanı bulmuştur. Mercanlar günümüzde de mücevhercilikte kullanılır. Bu alanda yararlanılan üç mercan çeşidi vardır: Renkli mercan, canlı mercan ve beyaz mercan. Günümüzde yapay mercanlar da yapılmıştır.

Mercanlar, (Lat. Anthozoa) Çok hücreli hayvanlardan Selentereler alt bölümün Knidliler filumuna giren bir sınıf. Denizlerde tek ya da koloni halinde, yaşarlar. Çoğu iskeletlidir. Yalnızca polip dölleri vardır. Eşeylik hücreleri iç deriden oluşur. Dokunaçlar birkaç sıra üzerinde dizilidir. Mercan, denizgülü, denizşakayıkı iyi bilinir.


Yorum yapılmamış

Leave A Reply