Mercidabık Savaşı Nedenleri ve Sonuçları

0
Advertisement

Mercidabık Savaşı ile ilgili genel bilgiler. Mercidabık Savaşı sebepleri nelerdir ve bu savaşın sonucu ne olmuştur.

Yavuz Sultan SelimMERCİDABIK SAVAŞI, Osmanlılarla Memlûklar arasında yapılan savaş (24 Ağustos 1516). Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim ile Safevi Şahı İsmail arasında 1514’te yapılan Çaldıran Savaşı‘nın Osmanlıların lehine sonuçlanması üzerine, Safevilerle Memlûklar arasında oluşturulacak bir ittifakı engellemek için Yavuz Sultan Selim, 1516 baharında Hadım Sinan Paşa komutasındaki bir orduyu Diyarbakır’a gönderdi.

Memlûk Sultanı Kansu Gavri de 50 bin kişilik bir orduyla yanında Osmanlı Şehzadesi Kasım olduğu halde Şam’a geldi ve Mısır’da yerine kardeşinin oğlu Tomanbay’ı bıraktı. Kansu Gavri’nin Halep’te Şah İsmail ile anlaşma ortamı araması Yavuz Sultan Selim’in savaşa karar vermesine yetti. Kansu Gavri’ye elçiler gönderdi ve İran seferi için iyi niyetini esirgememesini istedi. Kansu Gavri Dulkadiroğullarına ait toprakları Osmanlıların ele geçirmiş olmalarından dolayı üzgün olduğu belirterek elçilere ağır sözler söyledi.

Kansu Gavri Osmanlı Ordusu’nun yaklaşmakta olduğuna ilişkin haberi alınca tüm ordusuyla birlikte Halep’ten ayrılarak Mercidabık’a geldi ve karargahını kurdu. İki ordu 24 Ağustos 1516’da karşılaştılar. Daha savaşın başlangıcında Memlukların sağ kanadı bozguna uğradı. Önce Halep’e oradan da Şam’a kaçtılar. Bu bozgunun ardından tüm Memlûk Ordusu dağıldı. Yalnız kalan kansu Gavri, Halep’e kaçmak istediyse de savaş alanında felç geçirerek öldü. Memlûk sultanının karargahı tüm eşyasıyla birlikte ele geçti. Osmanlı kuvvetleri Vezir Yunus Paşa komutasında hızla hareket ederek Halep’e girdi, kaçanları göz açtırmayarak Hama ve Humus’u, daha sonra da Şam’ı ele geçirdi. Dağınık Memlûk Ordusu’nun sultan da öldüğü için toplayacak bir baş yoktu Yavuz Sultan Selim, kısa sürede elde ettiği zaferin ardından Halep Beylerbeyliği’ ne Karaca Ahmet Paşa’yı atadı. Bu savaş sonunda Memlûklara ait olan Suriye, Elcezire, Kilikya ve Filistin, Osmanlı topraklarına katıldı.


Leave A Reply