Mevlana Celaleddini Rumi Kimdir?

0
Advertisement

Mesnevi eserinin sahibi Mevleviliğin kurucusu büyük Türk şair ve düşünce insanı olan Mevlana hayatı ile ilgili kısaca bilgilerin yer aldığı yazımız.

mevlana

Mevlâna, İslam ve tasavvuf dünyasında sevilen, dünyaca tanınmış bir şair ve düşünce adamımızdır.

Mevlâna, Horasan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Sultanü’l- ulemâ (Âlimlerin sultanı) unvanıyla tanınan Bahaeddin Veled’dir.

Bahaeddin Veled, tam olarak bilinemeyen bir nedenle ailesi ve dervişleriyle birlikte Nişabur, Bağdat, Mekke, Medine, Şam, Halep yoluyla Anadolu’ya geldi. Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde’de bir süre konakladıktan sonra Larende (Karaman)’ye yerleşti. Mevlâna burada yirmi bir yaşındayken Gevher Hatun’la evlendi. Bu evlilikten Alâeddin Çelebiyle Sultan Veled doğdu.

Mevlâna, Karaman’da babasının derslerine devam ederek sayılı bilim adamlarının arasına girdi. 1288’de Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykübat’ın daveti üzerine Konya’ya yerleşti. Ünü Orta Doğu’nun en ıssız köşelerine kadar yayıldı. Bu sırada Konya’ya, Şems-i Tebrizî (Tebrizli Şems) adlı coşkun ve cezbeli bir derviş geldi. Mevlâna, bu dervişle yaptığı uzun sohbetlerin sonucunda tasavvufa yöneldi.

Advertisement

Şems, Mevlâna’da aşk ateşini yaktıktan sonra ortadan kayboldu; bir süre sonra da ölüm haberi geldi.

Mevlâna, Şems’ten sonra, Kuyumcu Selahattin ile Çelebi Hüsameddin’i kendisine sohbet arkadaşı seçti. Nihayet 17 Aralık 1273’te, Şeb-i Arus (Düğün Gecesi) adını verdiği o gecede vefat etti. Hâlen Konya’daki Yeşil Türbe (Kubbe-i Hadra)’de yatmaktadır.

Mevlâna, her çağa seslenen ve öncü sayılabilecek düşüncelere sahip bir düşünce adamıdır. İnsana tamamen tasavvuf gözüyle bakar. Bu yaklaşımla insana ve insanlığa engin sevgiyi, hoşgörüyü sunar.

Mevlâna’nın Mesnevî, Divan-ı Kebîr, Mektûbât, Mecâlis-i Seb’a, Fîhi Mâfîh adında beş tane eseri vardır. Bunlardan en tanınmışı Mesnevî olup yirmi altı bin beyitten oluşmuştur. Bu eser hemen hemen bütün dünya dillerine çevrilmiştir. Divan-ı Kebîr, en coşkun olduğu dönemlerde söylediği gazel ve rubailerinin toplandığı eserdir. Bunda iki bin yetmiş üç gazel, bin yedi yüz doksan bir rubai vardır. Mektûbât’ta, Selçuklu büyüklerine yazılmış yüz kırk yedi mektup, Mecâlis-i Seb’a’da yedi hutbesi bulunmaktadır. Fîhi Mâfîh ise Mevlâna’nın bazı düşünce ve sözlerinin toplandığı eserdir.


Leave A Reply