Mezhep Nedir? İslamda Mezhepler Nelerdir?

0
Advertisement

Mezhep nedir? Mezhepler kaça ayrılır? İslamiyette mezhepler, isimleri ve hakkında bilgi.

Mezhep; Mezhep lügatta “Yol” manasına gelir. İslâm fıkhında ise dini hükümleri yaşama ve tatbik etmekte takip edilen yol demektir. Mezhepler önce iki kısma ayrılır:

1- Ehli Sünnet Mezhepleri

2- Ehli Bid’ad (Batıl) Mezhepler.

Ehli Sünnet Mezhebi de ikiye ayrılır:

1- İtikadi Mezhepler

Advertisement

2- Ameli Mezhepler.

İtikadi Mezhepler:

1- Ebû Mansur Muhammed Maturidi’nin kurduğu (Maturidi Mezhebi)
2- Ebul Hasan el Eşari’nin kurduğu (Eşarî Mezhebi)dir.

Ameli Mezhepler ise:

1- Hanefî Mezhebi

2- Şafiî Mezhebi

Advertisement

3- Malikî Mezhebi

4- Hanbelî Mezhebi’dir.

Bunların dışında hak olan çeşitli mezhepler (mesela İmam-ı Cafer’in, Süfyan-ı Sevri’nin mezhepleri) bulunduğu gibi, Mûtezile, Cebriye gibi batıl mezhepler de vardır.


Leave A Reply