Mi Soru Ekinin Yazılışı

2
Advertisement

Mi soru edatı, soru eki nasıl yazılır? Mi soru edatı ile örnekler, kısaca konu anlatımı.

“Mi” Soru Edatının Yazımı:

a) Sözcükten ayrı yazılır. Kendisinden önce gelen sözcüğün son ünlüsüne göre ünlü uyumuna uyar. mı edatı, üzerine gelen ekleri de alarak cümleye soru anlamı kazandırır.

ÖRNEKLER:

Gazete okuyor musun?
Ahmet bugün gelecek mi?
Bakkala uğrayacak mısın?

b) Soru edatı cümleye pekiştirme anlamı katar.

Advertisement

ÖRNEKLER:

Soğuk mu soğuk
Güzel mi güzel

UYARILAR:

1- Türkçe’de az da olsa soru edatı kullanılmadan da cümleye soru anlamı kazandırılır. Ağızlarda bu, daha çok vurguyla sağlanır.

ÖRNEK:

Bizi beklemedin ha!

Advertisement

2- Soru edatı mı ile -yor ekinin daraltarak -mı/mi haline getirdiği -ma/-me olumsuzluk ekini karıştırmamak gerekir.

ÖRNEK:

Neden dersine çalış mıyorsun?

ÖRNEK SORULAR:

1 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Az kitap okuyan bir toplum muyuz?
B) Bu kitapları siz mi aldınız?
C) Çok okunan kitaplar bunlar mıdır?
D) Burası kitap okumak için uygun mudur?
E) Bu kitabı niçin oku muyorsunuz?

Çözüm:

E seçeneğindeki “oku muyorsunuz” sözcüğünün yazımı yanlıştır. Çünkü buradaki mu, mi soru edatı gibi gösterilmiş. Halbuki bu ek -ma/-me olumsuz eki olup -yor ekinin daraltıcı özelliğinden dolayı daralmıştır. Fiil köküne bitişik yazılarak “Okumuyorsunuz” şeklinde yazılmalıdır. Bu cümlede soru anlamı “niçin” soru sözcüğüyle sağlanmıştır.

2- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

A) Çocuk, bu gece de sürekli olarak öksürdü.
B) Akşam, televizyon filmini izleyebildin mi?
C) Bu gelen Ahmet’miydi acaba?
D) Çarşıda, her gördüğünü almak istiyordu.
E) Bu yıl da bahar bir türlü gelmiyor.

Çözüm:

Advertisement

C seçeneğindeki “Ahmet’miydi” sözcüğünde olan mi soru edatıdır. Soru edatları kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılırlar ve burada olduğu gibi kesme işareti koymaya da gerek yoktur, mi soru edatı kendisinden sonra gelen eklerle de beraber yazılır.


2 yorum

  1. “Mutluluğun resmini çizebilir mi bilmiyorum ama öyküsünü anlatabilirim.” bu cümleyi öğelerine nasıl ayıracağım (sadece mi yi) bu konuda yardım eder misiniz bulamadım çözümünü

Leave A Reply