Michigan Eyaleti Hakkında Genel Bilgiler ve Tarihi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Michigan Eyaleti hakkında bilgiler. Yüzölçümü, önemli kentleri, coğrafi özellikleri ve tarihi.

  • Yüzölçümü: 150.770 km2 (99.909 km2 ‘lik bölümü göllerle kaplıdır).
  • Başlıca kentleri: Lansing (merkez), Detroit, Grand Rapids, Warren, Flint, Sterling Heights.

Amerika Birleşik Devletleri’nin 26. eyaletidir. Bir orta-kuzey eyaleti olan Michigan toprakları iki yarımadadan oluşur.

Michigan Eyaletinin en büyük kenti Detroit

Michigan Eyaletinin en büyük kenti Detroit (Kaynak : Pixabay.com)

Kuzeyden daha küçük olan yanmada, kuzeyden Superior, doğudan Huron, güneyden Michigan gölleri, batıdan Visconsin Eyaleti topraklarıyla; güneydeki yanmada doğudan Huron Gölü, Kanada topraklan, Erie Gölü, güneyden Ohio ve İndina eyaletleri, batıdan Michigan Gölü ile çevrilidir. İki yanmada, Mackinac Geçidi ile aynlır. Geçit, Michigan ile Huron göllerini birbirine bağlar. Her iki yarımada, 1957’de ulaşıma açılan bir köprü ile bağlanmıştır. Kuzeydeki yarımada ya da Yukarı Yanmada’da yükselti 620 m’ye ulaşır. Genelde düz kireçtaşı tabakaları görülür. Superior Gölü kıyısında dik yamaçlar biçiminde kumtaşı tabakaları uzanır. Batıya doğru yükselen arazi, yoğun ormanlarla kaplıdır. Yer yer bataklıklara rastlanır.

Güneydeki Aşağı Yarımada’da zengin tarım ve orman alanları geniş yer tutar. Ancak, ormanların büyük bölümü 19. yüzyılda kesilmiştir. Güneyde iklim ılıman, kuzeyde daha serindir, çok sayıda küçük göl vardır. Eyaletin temel gelir kaynaklan olan tarım ve hayvancılık, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yerini giderek endüstriye bırakmıştır. Buğday, mısır, yulaf, şekerpancarı, soya fasulyesi, yem yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Koyun, süt ineği, sığır, domuz, kümes hayvanları beslenir. Hayvansal üretim ve ürünlerin ticareti en önemli gelir kaynağıdır. Çelik motorlu taşıt araçları (özellikle Detroit), çimento, kimya, mobilya, kâğıt, bebek mamaları, parfümeri, ilaç, önde gelen endüstri etkinlikleridir. Demir filizi, çimento hammaddesi, doğal gaz, kum ve çakıl tuz , başlıca doğal kaynaklardır. Turizm, önemli gelir kaynağıdır. Orman parkları, piknik, kamp yerleriyle 5 ulusal park, turizmin hizmetindedir. Ticari balıkçılık da yapılır.

michigan

Kaynak: commons.wikimedia.org

Nüfusun %79’unu Beyazlar, %20’sini Afro-Amerikalılar, geri kalanını Kızılderililer ve Asya kökenliler oluşturur. Halkın çoğunluğu Hristiyandır. Katoliklerden sonra en önemli dinsel topluluk olan Protestanlar Lutheryen, Methodist, Persbiteryen kiliselerine üyedirler.

Michigan Eyalet Tarihi:

Eyalet topraklarına 1618’de Fransız tüccarları, misyoner ve gezginleri geldiler. Mackinac Geçidi’ndeki aynı adla anılan ada, kürk ticaretinin merkezi durumuna geldi. Bugünkü Detroit, 1701’de Fort Pontchartrain adıyla kuruldu. Bölge, Fransız-Kızılderili Savaşı (1754-1763) sonrasında İngilizlerin eline geçti. Fransızlarla iyi geçinen Kızılderililer İngiltere’ye direndiler. Kızılderili önder Pontiac, Kızılderilileri ayaklandırdı (1763-1766). Paris Antlaşması (1783 koşullarına karşın, İngilizler, Detroit ve Machinac’ı 1796’ya kadar ısrarla ellerinde tuttular. 1805’de, Detroit, bölgenin merkezi oldu. 1812’den sonra Thames Savaşı’nda; Erie Gölü savaşlarında İngiliz egemenliğine son veriler ABD yönetimi sağlandı. Barışın ardından bölgeye öncü göçmenler geldi. Toprak kullanımı konusunda, Kızılderililerle anlaşmaya varıldı. 1818’de, göllerde buharlı gemi seferleri başladı. 1825’te Erie Kanalı açıldı. Çiftlikler, kıyılarda ilk kereste fabrikaları kuruldu.

Advertisement
Michigan eyaleti arması

Michigan eyaleti arması (Kaynak : Wikimedia.org)

1837’de, ABD’nin 26. eyaleti konumunu kazandı. 1847’de merkez, Detroit’ ten Lansing’e taşındı. Yeraltı, kaynakları işletmeye açıldı. Alman, İrlandalı ve Hollandalı göçmenler geldi. Henry Ford, 1903’te ilk otomobil fabrikasını kurdu ve 1918’de bant üretim sistemini gerçekleştirdi, ikinci Dünya Savaşı sırasında büyük boyutlarda uçak, tank, savaş gereçleri üretildi. 1960’larda işsizlik ve ırksal çatışmalar yeni sorunları gündeme getirdi. ,

1963’te yeniden düzenlenen ve bugün yürürlükte olan eyalet anayasasına göre Eyalet Meclisi, 4 yıl için genel oyla seçilen 38 üyeli Senato ile 2 yıl için genel oyla seçilen 110 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Federal Kongre’de 2 senatör, 18 Temsilciler Meclisi üyesiyle temsil edilir.


Leave A Reply