Mikrop Nedir?

0
Advertisement

Mikrop nedir ne demektir? Mikrop tanımı, özellikleri ve mikrop hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

mikropMİKROP, mikroskop ya da ultramikroskopla görülebilen canlılara verilen genel isimdir. Mikropları inceleyen mikrobiyoloji, Pasteur‘un bira mayalarından kuduz mikrobu gibi birtakım virüslere kadar çeşitli mikroplar üstünde araştırma yaptığı dönemde kuruldu. Mikropların morfolojik ve fizyolojik yönden incelenmesi, bunların çeşitli biçimde sınıflandırılmasına yol açtı. Bazı mikroplar tartışmasız olarak bitkiler dünyasından sayıldı (mikroskobik mantarlar vb). Bazı mikropların da hayvanlar dünyasından olduğu görüldü ve bunlara birhücreli hayvanlar (amipler vb) adı verildi.

Ancak mikroskobik ölçüde ele alındığında, hayvanlar dünyasını bikiler dünyasından ayıran özellikler kesinliğini yitirir. Örneğin bakteri ve virüs adı verilen bir kısım mikroplar ne hayvanlar ne de bitkiler dünyasma bağlanabilir. Bakteriler bitkilerin bazı özelliklerini taşır. Ancak tifo basili gibi üzerinde titrek tüycükleri olanlar hareketlidir ve kendi özgül araçlarıyla hareket edebilir. Morfolojik görüntüleri ancak elektronik mikroskoplarla elde edilebilen virüslerde ise hareket ölçütü işe yaramaz. Bunların üremesi için canlı ortamlara gereksinme vardır. Ayrıca bunlar billurlaşabilen bazı moleküllerle benzerlik gösterirler.

Bu özellikleri nedeniyle virüsleri ayrı bir grup saymak gerekir. Mikroplar, öteki canlılarla ilişkileri yönünden, hastalık yapan asalak mikroplar, hastalık yapmayan asalak mikroplar, çürükçül mikroplar, ortak yaşayan mikroplar olarak çeşitlere ayrılabilir. Günümüzde mikrop terimi çok yaygm olmasına karşın, uzmanların ve hekimlerin dilinde bu terimin yerini bakteri, virüs, bir hücreli ve mantar gibi terimler almaya başladı.


Leave A Reply