Mimar Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır? Çalışma Ortamı Görev Sorumluluğu

0

Mimar nedir ve nasıl olunur? Mimarlar ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Mimar

Kaynak: pixabay.com

Mimar Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Mimarlar evleri, ofis binalarını ve diğer yapıları planlar ve tasarlar.

Ne İş Yapar?

Mimarlar genellikle aşağıdakileri yapar:

  • ***Yapılar için hedefleri ve gereksinimleri belirlemek için müşterilerle görüşür.
  • ***Gerekli malzeme, ekipman ve yapım süresi ve miktarını tahmin eder. Yapı özelliklerini hazırlar.
  • ***Çizim ve dökümanları hazırlar. Ölçekli çizimleri bilgisayar yazılımı ile ve elle hazırlar.
  • ***İnşaatın mimari planlara uymasını sağlamak için çalışma sahalarını ziyaret eder.

İnsanların yaşayacakları, çalışacakları, oynayacakları, öğrenecekleri, alışveriş yapabilecekleri ve yemek yiyebilecekleri yerlere ihtiyaçları var. Bu mekanların tasarımından mimarlar sorumludur. Halka açık veya özel projeler üzerinde çalışırlar ve hem iç hem de dış mekânları tasarlarlar. Tek bir odadan bütün bir bina kompleksine kadar her şeyi tasarlamak için mimarlar görevlendirilebilir.

Mimarlar, bir projenin amaçlarını, gereksinimlerini ve bütçesini müşterilerle tartışır. Bazı durumlarda, mimarlar fizibilite ve çevresel etki çalışmaları, saha seçimi, maliyet analizleri ve tasarım gereklilikleri gibi çeşitli ön tasarım hizmetleri sunmaktadır.

Müşterilerle ilk öneriyi tartıştıktan ve kabul ettikten sonra, mimarlar binanın yapısına ilişkin görünümünü ve detaylarını gösteren nihai inşaat planları hazırlar. Bu planlara eşlik eden yapısal sistemin çizimleri; klima, ısıtma ve havalandırma sistemleri; elektriksel sistemler; iletişim sistemleri; sıhhi tesisat; ve, muhtemelen, site ve peyzaj planları. Tasarımların geliştirilmesinde mimarlar, eyalet ve yerel bina kurallarına, imar kanunlarına, yangın yönetmeliklerine ve engelliler için kolay bina erişimi gerekleri gibi diğer düzenlemelere uymak zorundadır.

Bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CADD) ve bina bilgi modellemesi (BIM), tasarım ve yapım çizimleri oluşturmak için en yaygın yöntem olarak geleneksel çizim kağıdı ve kalemin yerini aldı. Ancak, el çizimi becerileri, özellikle bir projenin kavramsal aşamalarında kullanılmaktadır.

mimar

Kaynak: pixabay.com

Eğitimi:

Mimarlık eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfının da olması nedeniyle 5 yıla çıkar. Son üniversite sınavı YÖK Atlas verilerine göre;

Mimarlık Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Nerelerde Çalışır?

İnşaat ilerledikçe, mimarlar tasarımı takip etmek, programa devam etmek, belirtilen malzemeleri kullanmasını ve iş kalitesi standartlarını karşılamasını sağlamak için inşaat sahalarını ziyaret edebilir.

Mimarlar genellikle inşaat mühendisleri, kentsel ve bölgesel planlamacılar, iç mimarlar ve peyzaj mimarları gibi ilgili mesleklerde çalışanlarla işbirliği yapar.

Mimarlar zamanlarının çoğunu müşterilerle buluştukları, raporlar ve çizimler geliştirdikleri ve diğer mimarlar ve mühendislerle birlikte çalıştıkları ofislerde geçirirler. Ayrıca, müşterinin hedeflerine ulaşılmasını sağlamak ve projelerin ilerlemesini gözden geçirmek için inşaat sahalarını ziyaret ederler. Bazı mimarlar ev ofislerinden çalışır.

Mimarlarda Bulunması Gereken Özellikler;

Mimarlar ayrıca aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

Analitik beceri. Mimarlar, tasarımların içeriğini ve oluşturuldukları bağlamı anlamalıdır. Örneğin, mimarlar mekanik sistemlerin yerlerini ve bu sistemlerin bina işlemlerini nasıl etkilediğini anlamalıdır.

İletişim yetenekleri. Mimarlar fikirlerini hem sözlü sunumlarda hem de yazılı olarak müşterileri, diğer mimarlar ve çizimleri hazırlamaya yardımcı olan çalışanlarla paylaşırlar. Birçoğu ayrıca tasarımlarını açıklamak için sunumlar yapar.

Yaratıcılık. Mimarlar evlerin, binaların ve diğer yapıların genel görünümünü tasarlar. Bu nedenle, son ürün çekici ve işlevsel olmalıdır.

Organizasyon becerileri. Mimarlar genellikle sözleşmeleri yönetir. Bu nedenle, toplam maliyet, kullanılan malzemeler ve ilerleme de dahil olmak üzere bir projenin detaylarıyla ilgili kayıtları tutmaları gerekir.

Teknik beceriler. Mimarlar, entegre bina bilgi modellemesinin (BIM) bir parçası olarak planlar oluşturmak için bilgisayar destekli tasarım ve çizim (CADD) teknolojisini kullanır.

Görselleştirme becerileri Mimarlar, bir yapının bölümlerinin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu görebilmelidir. Ayrıca, genel binanın tamamlandıktan sonra nasıl görüneceğini görselleştirebilmelidirler.


Leave A Reply