Mimari Nedir? Mimarinin Özellikleri Çeşitleri ve Gelişimi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Mimari nedir, mimari özellikleri nelerdir? Mimarinin tarihsel gelişimi, Antik çağ, Roma, gotik ve modern mimari hakkında kısaca bilgi.

Tac Mahal

Kaynak : pixabay.com

MİMARİ

Mimari; sağlam, göze hoş gelen ve amacına uygun yapılar inşa etme sanatıdır.

Bir yapıya uygulanacak mimari üslup, eldeki materyale, mimarın idealine ve yapının ne amaçla kullanılacağına uygun olmalıdır.

MİMARLAR İŞ BAŞINDA

Mimarın, bir yapının ne için kullanılacağı, ne kadar alan tahsis edildiği ve ne kadar bütçe ayrıldığını bilmesi zorunludur. Yapının her bir parçasını ve nasıl inşa edileceğini gösteren ayrıntılı modeller ve çizimler inşaat sahibi için üretilir. Bu planlar ısıtma, aydınlatma, boruların döşenmesi ve sıhhi tesisat gibi pratik unsurları da içerir.

• Antik Yunanlılar doğrusal hatların belirli bir mesafeden eğri görüneceğini biliyorlardı. Bu nedenle; tapınak kolonlarını hafifçe içe eğik ve üst taraflarını da biraz şiş olarak tasarladılar.

• Depreme dayanıklı İlk binalar İnkalar tarafından inşa edildi. Büyük taş blokları tam birbirlerine yapışacak şekilde oydular. Deprem anında, birbirlerine bağlanmış olan taş bloklar sadece yerinden oynayacak ve sonra tekrar eski yerine oturacaktır.

Advertisement

•Klasik sistemde düz kirişler, kolonlar ve heykeller kullanılır. Romalılar yuvarlar kemerleri ve kalın duvarları olan sukemerleri inşa ettiler. Japon saraylarına yükselen çatı kenarları ve kontrast renkler hakimdir. Hindistan’da Tac Mahal, kubbeleri ve minareleri ile tipik bir İslam mimarisi görünümündedir. Camdan duvarlar ve uzun ofis bloklar modern mimarinin hakim unsurlarıdır.

BATI ÜSLUBU

Batı mimarisi, Milattan Önce 500’lü yıllarda, antik Yunan’da uygulanan klasik üslup ile başlamaktadır. Atina’da, Milattan Önce 447-438 yıllarında inşa edilen Partenon’da olduğu gibi, kolonlar kesin matematiksel hesaplamalara göre inşa edilmekteydi. Milattan Önce 200’lü yıllardan sonra, Romalılar, köprüleri ve su kemerlerini yapmak için, kavisli kemerleri ve kubbeleri kullandılar.

ORTAÇAĞ İDEALİ

Ortaçağ boyunca, sivri kemerler ve Gotik üsluba özgü renkli vitray pencereler, öztllikle kiliselerde, görülmeye başlandı. Romalıların ve Yunanlıların klasik üslubunun sonraki yıllarda kullanılması gibi, Gotik üslubu da ileriki dönemlerde kullanılmıştır.

MODERN MALZEMELER

19. yüzyılda ısıtma ve aydınlatma alanlarında yapılan buluşlar ve çelik, plastik ve dayanıklı beton gibi yeni inşaat malzemeleri üretilmesi ile mimaride bir devrim yaratılmıştır. Çelik iskeleti! gökdelenler, 1854 yılında asansörün icadından sonra, ilk olarak Amerika’da geliştirildi. Modern mimari, yeni materyaller ve teknikler ile geçmişten gelen ideallerin bir kombinasyonu olarak karakterize edilebilir.

gotik mimari

Kaynak: pixabay.com

GOTİK MİMARİSİ

Fransa’daki Chartres Kadetrali 1194 ve 1260 yılları arasında inşa edilmiştir. Gotik üslubunun (Avrupalı mimarlar 1150’li yıllarda kullanmaya başlamıştır) önde gelen örneklerinden biridir. Binanın ağırlığını kolonlar ve destekler taşımaktadır. Bu sayede binanın zarafeti olabildiğince arttırılmıştır. Mimarlar, betonların ve tahtalarının inşasından önce, modeller kullanarak tasarımlarını test etmişlerdir.

sidney opera binasi

Kaynak: pixabay.com

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ YAPILAR

Avustralya’nın Sidney Opera Binası’nın yapımında cam, beton ve seramik gibi yüksek teknolojili materyaller kullanılmıştır. Kullanılacak olan materyallerin, alışılmadık parçalarının ağırlığını kaldırabilecek kapasitede olup olmadıklarını etmek için karmaşık matematiksel uygulamalara gereksinim vardır. Modern mimarlar işe seri halindeki çizimler ile başlarlar, ağırlıkları ve güçleri hesaplamak için bilgisayar kullanırlar. Bu işlemlerden sonra binanın inşaatı başlar.

Advertisement

Binanın iskeletini oturtmak büyük bir mühendislik gerektiriyordu. Bunu sağlamak için kesintisiz cam yüzeyler çelik bir yapı ile kuşatıldı. Beyaz çatılar, limandaki yelkenlilere benzeyecek biçimde tasarlandı.


Leave A Reply