Mitolojide Ekho Kimdir?

0

Mitolojide Ekho kimdir? Mitolojide Ekho’nun hikayesi, özellikleri, Ekho hakkında bilgi.

echoEkho; Yunan Mitolojisinde güzel bir su perisidir. Sayısız aşk ve öç alma hikâyelerden biri de Ekho’yla Narkissus’un hikâyesidir: Ekho, son derece güzel bir su perisiydi. Narkissus adında güzel bir delikanlıya âşıktı. Fakat Narkissus, hiçbir periyle İlgilenmiyordu. Ekho’ nun bütün gayretleri boşa gitmiş, sevdiği adamı kendine bağlayamamıştı.

Advertisement

Günün birinde Ekho büyük bir talihsizliğe uğradı. Tanrıça Hera, kocası Tanrılar Tanrısı Zeus’un perilerden birinin peşine düştüğünü duymuş, kocasını aramaya çıkmıştı. Yolda rastladığı Ekho, onu tatlı diliyle lâfa tutunca, Hera kocasının izini kaybetti. Bunun üzerine tanrıça, hırsını Ekho’dan alıp, peri kızını cezalandırmayı düşündü. O günden sonra Ekho, istese de konuşamadı. Ancak, kendisine söylenen sözlerin son kısmını tekrarlayabiliyordu.

Bu ceza, Ekho’ya pek ağır geldi. Artık Narkissus’a aşkını anlatmasına imkân yoktu. Üzüntüsünden, en sonunda bir mağaraya çekildi. Kendisine seslenenlere, onların söylediklerinin son hecesini tekrarlayarak karşılık veriyordu.

Böylece, Ekho, yankının timsali ölmüştür. Eski Yunanlılar, dağlarda, mağaralarda yankılanan sesleri Ekho’nun seslenişi olarak kabul ederlerdi. Bugün, birçok Batı dillerinde «yankı» anlamına kullanılan kelimeler — İngilizce «echo», Fransızca «écho», italyanca «eco», Almanca «echo» kelimeleri — hep Ekho’dan gelir.

Advertisement


Leave A Reply