Mitolojide İo Kimdir?

0
Advertisement

Yunan mitolojisinde İo kimdir ve ne yapmıştır? İo’nun özelliği, efsanesi, hikayesi nasıldır? İo hakkında bilgi.

İo

İo, Yunan mitolojisinde, Argos kentinin Irmak Tanrısı İnakhos’un kızıdır. Kallithyia adıyla Zeus’un karısı Hera’nın ilk rahibesi olarak kabul edilir. İo’ya âşık olan Zeus, Hera’nın gazabından korumak için onu beyaz bir ineğe dönüştürür. Hera, Zeus’u ineği kendisine vermeye ikna eder ve onu gözlemesi için de Argos Panoptes’i görevlendirir. Bunun üzerine Zeus, Argos’u uyutup öldürmesi için Hermes’i gönderir. Hera da İo’yu rahatsız etmek için bir atsineği yollar. İo, atsineğinden kurtulmak için kıtadan kıtaya gezer, İon Denizini aşar, İstanbul Boğazı’nı (Yunanca Bosporos: “Sığır Geçidi”) yüzerek geçer ve sonunda Mısır’a varır. Orada yeniden insan biçimine girer ve Epaphos’u dünyaya getirir.

İo bu yüzden Mısır tanrıçası İsis ile, Epaphos da boğa tanrı Apis ile özdeşleştirilmiştir. Aynı efsaneye göre, Epaphos Hera’ nın buyruğuyla Suriye’ye Byblos’a kaçırılır, ama İo sonunda Epaphos’u bulur. Efsanenin bu bölümünde İo ile Kenan tanrıçası Astarte arasında ilişki kurulur. Aslında, efsanenin hem Mısır, hem de Suriye’ye ilişkin bölümleri Doğu ile karşılıklı ilişkiyi ve yabancı tanrılar ile Eski Yunan tanrılarının özdeşleştirilmesini yansıtır.

Advertisement

Leave A Reply