Mitoloji’de Mars Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Roma Savaş tanrısı olan Mars ile ilgili temel bilgiler

mars

Mars, Roma mitolojisinde savaş tanrısı; Yunan dünyasındaki Ares’in Roma mitoslarındaki karşılığıdır.

Ares söylencelerinin hemen hepsi Mars’a (Mart) da uydurulmuştur. Yunan dünyasında pek sevilip tutulmayan Ares; ülkeler fetheden, büyük bir imparatorluk kuran Romalılar için vazgeçilmez bir tapınma konusudur. Şanlı savaşların tanrısı olduğu gibi, kendisine adanan ayda bahar tolantılarıyla toprağın uyanışının da simgesi sayılır. Roma takvimine göre ilk ay sayılan mart, hem savaş mevsiminin, hem bahar tazelenişinin başlangıcıdır. Aynca kendisine adanmış bir hayvan olan kurdu, Romus ile Romulus’un emzirilmesine Mars gönderdiği için Roma dünyasının doğal atası da sayılır.


Leave A Reply