Miyopluk Nasıl Oluşur? Miyopluk Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

0
Advertisement

Miyop nedir? Miyop göz nasıl görür? Miyopluk nasıl oluşur, neden olur, belirtileri nelerdir ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi.

göz tedavi

Kaynak: pixabay.com

Miyopluk Nasıl Oluşur?

Miyopluk; Bir göz bozukluğudur. Bu gibi gözlerde cisimlerin görüntüleri ağ tabakalarının (gözün duyar kısmının) önünde kaldığı için miyoplar 5 m. den ötesini iyi göremezler. Miyop gözde gözyuvarlağı normalden daha uzundur.

Miyopluğu doğuran sebeplerin en başında kalıtım gelir. Almanlar arasında miyopların çok oluşunun bundan ileri geldiği kabul edilir.

Meslekleri icabı eşyaya yakından bakmak zorunda kalmak da miyopluğu doğuran sebeplerden biridir. Çünkü, bir şeye çok yakından bakarken göz kasları gerilerek yorulur, kuvvetini yavaş yavaş kaybeder. Bu gibi gözler yakına, uzağa göre yapılması gereken uyumu gösteremez. Vücudun zayıf olması da miyopluğun ortaya çıkmasını kolaylaştırır.

Miyoplar, başlangıçta gazeteyi, kitabı normal okuma mesafesi olan 25 – 30 santimden okuyabilirler, yalnız oldukça uzaktaki cisimleri iyi seçemezler. Vaktinde önlenmezse, miyopluk zamanla artar; bu durumda, miyop bir kimse, okuyacağı şeyi burnunun ucuna kadar yaklaştırmak zorunda kalır. Gene bundan dolayı, miyop çocuklar sınıfta tahtaya yazılanları iyi seçemezler. Miyopluk yaşla ilerlediğinden öteki göz bozukluklarından daha kötü sayılır.

Tedavi:

Miyopluğun tedavisinde iki noktaya önem verilmelidir: Birincisi, daha başlangıçtan gözlük kullanmalı, böylece miyopluğun hiç olmazsa ilerlemesi önlenmelidir; ikincisi, çok yakından bakmayı gerektiren işleri bırakmalıdır.

Advertisement

Miyopluğun derecesine göre kullanılacak gözlükleri bir göz hekimi, muayeneden sonra, tesbit eder. Gözlük devamlı olarak kullanılmalı, ayrıca hiç olmazsa yılda bir defa gözleri yeniden muayene ettirmelidir. Böylece, miyopluğun ilerleyip ilerlemediği kollanmış olur. Küçük yaşlarda, miyopluk henüz ilerlemeden takılan gözlüklerle, bozukluğun giderilmesi mümkündür.

Miyopluk, kalıtımla ilgili olduğu için, hele miyop ana-babadan doğan çocukların kötü ışık altında okumalarını, çalışmalarını önlemelidir.

göz tedavi

Kaynak: pixabay.com

Kaynak 2

Miyopluk; gözün uzağı görememesi durumudur. Miyoplukta göz küresi normalden daha büyüktür. Bu nedenle göze gelen ışınlar retinanın önündeki bir noktada odaklanır. Emetrop ya da hipermetrop bir göz için, gözün uzak noktası sonsuzdayken, miyop bir gözün uzak noktası 6 m’den daha yakın bir uzaklıktadır. Bu yakınlık miyopluğu derecesine göre değişir. Miyopluk ne kadar ağırlaşırsa, gözün görebildiği en uzak nokta, göze o oranda yaklaşır. Miyopluk hiçbir etkene bağlı olmaksızın 25 yaşına kadar artar. Bu yaştan sonra basit miyopluk ilerlemesini durdurur.

Belirtileri:

En sık rastlanan yakınma ve belirti miyop kişinin uzaktaki cisimleri net görememesidir. Görme keskinliğinin çoğaltılması için kişi kaşlarını çatar. Bu durumda baş ağrısı ortaya çıkabilir. Miyop kişi okuyabilmek için kitabı gözüne çok yaklaştırmak zorunda kalabilir.

Tedavisi:

Düzeltici tedavi olarak her iki göze de içbükey (bikonkav) olan mercekler kullanılır. Bu mercekler göze gelen ışınlan birbirlerinden uzaklaştırarak ışınların retinaya odaklanmasını sağlanır. Bazı miyopluk vakaları, gözün saydam ortamlarının kırma gücündeki artıştan kaynaklanır. Bu tip miyopluklara Refraktif miyopluk adı verilir. Refraktif miyopluklara çok az rastlanır.

Advertisement


Yorum yapılmamış

Leave A Reply