Molla Gürani Hayatı

0
Advertisement

Molla Gurani kimdir? Fath Sultan Mehmet’in yetiştirilmesinde büyük rol oynamış Türk bilgini Mola Gurani hayatı hakkında bilgi.

Molla Gürani ve Fatih Sultan MehmetBüyük bir Türk bilginidir. Bugün Kuzey Irak’ta kalan Şehrizor’a bağlı Guran kasabasında 1410 yılnda doğmuştur. Tam adı Ahmed bin İsmâil bin Osman Gürânî’dir. Arap ülkelerinde yüksek öğrenim gördü. Kahire’de Türk-Memluk sultanlarından Çakmak’ın hizmetine girdi. Sonra Bursa’ya geldi. II. Murat kendisine olağanüstü iltifatlarda bulunarak Veliaht Şehzade olan Mehmet’in (Fatih Sultan Mehmet) baş hocalığına atadı. Şehzade okumak istemediğinden babası Molla Gürani’ye dayak atma yetkisi dahi vermişti.

Molla Gürani mükemmel şekilde yetiştirdiği II. Mehmet’in 1453’te tahta çıkması ile beraber kazasker oldu. Fatih Sultan Mehmet’in oğlu olan II. Bayezit’in de büyük saygısını görerek yaşadı. 1480’de şeyhülislam oldu. 8 yıl sonra bu makamdayken 1488 senesinde vefat etmiştir.

Aksaray-Topkapı yolundaki camisinin avlusuna gömüldü. Molla Gurani çok büyük bir bilgindi. Tefsir ve hadis üzerinde değerli eserler ve şiirler bırakmıştır.

Molla Gürani’nin Eserleri:
Keşf-ül-Esrâr an Kırâat-il-Eimmet-il-Ahyâr
Şerh-i Cem’ul-Cevâmi: (fıkıh usulüne dâir)
Arûz ilmiyle ilgili bir kasîde
Gâyet-ül-Emânî fî Tefsîr-i Seb’il-Mesânî
El-Kevser-ül-Cârî alâ Riyâd-il-Buhârî : Sahîh-i Buhârî’ye yazdığı şerh
Şâtıbiyye Kasîdesi’nin Ca’berî şerhine dair bir hâşiye

Advertisement

Leave A Reply