Mudanya Ateşkes Antlaşması Maddeleri ve Önemi

0

Mudanya Ateşkes Antlaşması ile ilgili bilgiler, antlaşmanın maddeleri ve önemi ile ilgili maddeler halinde bilgiler.

MUDANYA ATEŞKES ANTLAŞMASI (11 Ekim 1922)

Advertisement

• Batı Anadolu’nun düşmandan temizlenmesinden sonra sıra Boğazlara, İstanbul’a ve Trakya’ya gelmişti.

• Ordularımızın bir yandan Çanakkale bir yandan İstanbul üzerine yürümesi Anlaşma Devletleri arasında şaşkınlık uyandırdı.

• İngilizler, Boğazlar ve İstanbul’u Türklere karşı silahla savunmayı düşünüyorlardı. Fransa ve italya aynı görüşte değildi. Bunun üzerine yalnız kalan İngiltere, Türkiye ile yeni bir savaşı göze alamadı, İngiliz dominyonlarının, savaştan bıkmış olması ve Mustafa Kemal’in Boğazlara saldırılması halinde Sovyetler Birliği’nin Türklerin yanında yer alacağını dünya kamuoyuna açıklaması ve diplomatik çabaları da İngilizleri caydırmada etkili oldu.

• Sonunda Mudanya’da bir konferans toplanması kararma varıldı.

Advertisement

Mudanya Mütarekesi görüşmelerine katılan heyete ismet Paşa başkanlık etti. Konferansta karşı tarafı, Fransız, İngiliz ve İtalyan generalleri temsil ettiler. Yunanistan ise, görüşmelere katılmadı.

Konferans’ın sonunda şu koşullarla mütareke imzalandı :

1. Doğu Trakya (Edirne dahil) Meriç ırmağının sol sahiline kadar on beş gün içinde Yunan ordusu tarafından boşaltılacak.

2. Boşaltılmanın bitmesinden sonra otuz gün içinde, Doğu Trakya, Yunan Hükümeti tarafından, müttefik memurlar aracılığıyla Türk memurlarına devir teslim edilecek.

3. Lozan Konferansı’nın bitmesine kadar, Doğu Trakya’da Türkler ancak 8.000 jandarma bulunduracaklar.

4. Mütarekenin imzalanmasından sonra İstanbul ve Boğazlar TBMM yönetimine bırakılacak, İtilaf kuvvetleri barışın imzalanmasına kadar istanbul’da kalacak.

Advertisement

Antlaşmanın önemi

a. Bu antlaşma ile Edirne, Dogu Trakya ve İstanbul yeni bir çarpışmaya gerek kalmaksızın kurtarıldı.

b. Boğazlar ve İstanbul Türkiye Büyük Millet Meclisi yönetimine geçti. Bu suretle Misak-ı Milli’nin toprakla ilgili hükümleri gerçekleşmiş oldu.

c. İstanbul ve Boğazlar’ın TBMM Hükümeti yönetimine bırakılması Osmanlı Devleti’nin hukuken sona ermesi anlamına geliyordu.


Leave A Reply