Müneccim Nedir? Tarihte Müneccimler ve Astrolojinin İzinde Geçmişten Günümüze Yıldız Bilginlerinin Hikayesi

0

Müneccim nedir ne demektir? Müneccim ne iş yapardı özellikleri ve yaptıkları iş ne idi? Keşfe çıkarak tarih boyunca farklı kültürlerde varlık gösteren müneccimlerin ve astrologların hikayesine adım atın. Saraylardan antik uygarlıklara, Babil’den Orta Çağ Avrupa’sına kadar uzanan bu özel meslek grubu, yıldızların konumlarıyla geleceği okuma sanatını nasıl şekillendirdi?

Müneccim

Eskiden, yıldızların durumlarına bakarak geleceğe dair birtakım sonuçlar çıkarmaya çalışan kimselere bizde «müneccim» denirdi. Müneccim, Arapça kökenli bir kelime olup “yıldız bilgini” veya “astrolog” anlamına gelir. Müneccimlik, genellikle yıldızların konumlarına ve hareketlerine dayanarak geleceği tahmin etmeye çalışan bir uygulamayı ifade eder. Bu tür kişilere müneccim veya astrolog denir.

Ancak, bilim dünyasında astroloji, doğa bilimlerinden ayrı bir konsept olarak kabul edilir ve genellikle bilimsel bir temele dayanmaz. Modern bilim, gezegenlerin veya yıldızların konumlarının, bir kişinin kişiliği veya kaderi üzerinde doğrudan bir etkisi olduğu fikrini reddeder.

Astroloji, tarih boyunca birçok kültürde popüler olmuş ve birçok kişi tarafından kullanılmıştır, ancak bilimsel bir temeli olmayan bir inanç sistemidir. Bu nedenle, müneccimlik veya astrolojiye dayalı tahminlere bilimsel bir güvenilirlik atfedilmemelidir.

Saraylarda, bu işlerle uğraşan müneccimler vardı. Bunlar, yıldızları gözliyerek, sözde, ileride olacakları da bildirirlerdi. Onların, bir şey için en uğurlu olarak belirttikleri zamana «eşref saat» (en uğurlu vakit) denirdi. Buna göre girişilen iş olmazsa bundan müneccimbaşı sorumlu tutulurdu.

Müneccimler, aynı zamanda, takvim de hazırlarlardı. XIX. yüzyılın başlarına kadar, saray müneccimleri, takvim yaparlarken büyük Türk astronomu Uluğ Bey’in takvimini esas almışlardı. III. Selim zamanında ise, yeni usul dürbünlerle yapılan gözlemler esas alındı. Müneccimler, padişahlara, sadrazamlara her yılbaşında (Nevruz denilen ilkbahar gününde) takvimlerini sunarlar, «nevruziye» denilen bahşişler alırlardı.

Müneccim

Tarihte Müneccimler

Tarihte, çeşitli kültürlerde müneccimler veya astrologlar önemli figürler olmuşlardır. İşte bazı tarihi örnekler:

  1. Babil Astrolojisi: Antik Babil uygarlığı, astroloji konusunda önemli bir etkiye sahipti. Babil astrologları, gökyüzündeki gezegenlerin ve yıldızların konumlarına dayalı olarak olayları ve kişisel kaderi yorumlama konusunda bilgilerini kullanıyorlardı.
  2. Antik Yunan Astrolojisi: Antik Yunan döneminde, birçok filozof ve bilgin, astrolojiyi inceledi. Örneğin, Klaudios Ptolemaios’un “Tetrabiblos” adlı eseri, antik astrolojiyle ilgili en etkili eserlerden biridir.
  3. Orta Çağ Avrupa’sında Astroloji: Orta Çağ boyunca, Avrupa’da astroloji önemli bir rol oynadı. Özellikle soylular, kraliyet ailesi ve dini liderler, astrolojiye büyük ilgi gösterdiler. Kraliyet aileleri, müneccimlere danışarak politik kararlar alabilir veya kralın kaderini öğrenebilirdi.
  4. İslam Astrolojisi: İslam dünyasında da astroloji önemliydi. Ortaçağ İslam alimleri, astrolojinin matematiksel ve gözlemsel yönlerini incelediler. Örneğin, İslam dünyasının büyük bilginlerinden biri olan el-Battani, gök cisimlerinin hareketleri üzerine önemli çalışmalar yapmıştır.
  5. Rönesans Dönemi: Rönesans döneminde, Batı dünyasında astroloji tekrar popüler hale geldi. Ünlü astronom Johannes Kepler, astronomi çalışmalarının yanı sıra astrolojiye de ilgi gösterdi.

Ancak, astrolojinin bilimsel bir temeli olmadığı için, modern bilimle çeliştiği için, zamanla bilim dünyasındaki etkisi azaldı. Günümüzde astroloji, daha çok popüler kültürde ve eğlence alanında varlığını sürdürmektedir.


Leave A Reply