Müzik Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Müzik ne anlama gelir? Müzik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki
“Müzik eğitimi.”
2. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması
“Bu akşam güzel bir müzik dinledik.”
Müzik konularını, bilimsel yöntemlerle inceleyen bilim, müzikoloji
Değişik müzik türlerinin bir mağazanın belli bir bölümünde veya köşesinde, plak, kaset, uzunçalar vb. olarak satışa sunulduğu yer
Müzik dinlenen geniş salon
Çalgılar arasında veya çalgılarla sesler arasında karşıtlıklar kuran XVI-XVIII. yüzyıllar arasındaki müzik reformunu oluşturan müzik
İngiliz ve Amerikalıların başlattıkları, hareketli, yerel motiflerden yararlanılarak yapılan, gençler arasında çok beğenilen bir müzik türü, pop
Orkestra, koro veya oda müziğinde olduğu gibi birçok sesle oluşturulan müzik
Bir sahne eseri oynanırken çalınan müzik
Az sayıda çalgı için ve özel toplantılarda çalınmak amacıyla bestelenmiş müzik
Radyo ve televizyonda programın başında çalınan müzik
Yazılı hiçbir kurala dayanmadan yalnızca işitme yoluyla kuşaktan kuşağa aktarılan, halkın ortak malı olan geleneksel müzik türü, folk müziği
Macar folklorundan gelişmiş özel yaylı sazla çalınan hareketli halk müziği
Pop müzik
Gazino, lokal vb. yerlerde yemek sırasında bir veya birkaç müzisyenin çalgı ve sesleri ile parçaları seslendirmesi
Müzik tutkusu olan, müziği seven (kimse)
Müziğin seslerine olan duyarlılık ve yatkınlık durumu
Radyo, televizyon, teyp, pikap, video vb. ses cihaz ve aksesuarları koymaya yarayan mobilya
Çeşitli müzik türlerine ait kursların verildiği, müzik aletlerinin satıldığı yer
Değişik müzik aletlerinin, plak, kaset, disk vb. ürünlerin pazarlandığı yer
Batı tarzında ve ölçülerinde yapılmış müzik
Elektronik çalgı ve cihazlarla yaratılan müzik
Şarkı, opera, oratoryo gibi insan sesi için yapılmış beste
Filmin görüntülerine eşlik etmek amacıyla özel olarak bestelenmiş veya hazırlanmış müzik
Klasik Türk müziği makamları ile usullerinin kullanıldığı tek sesli bir müzik türü


Leave A Reply