Naima Kimdir?

0

Mustafa NaimaGerçek adı Mustafa Naim olan ve Naima adı ile bilinen büyük Türk tarihçisi hayatı ve eserleri hakkında bilgiler.

NAİMÂ (1655- 1716), büyük bir Türk tarihçisidir. «Naimâ Tarihi» diye anılan ünlü eserin yazarıdır. Asıl adı Mustafa Naim’dir. Halep’te doğdu. Genç yaşında İstanbul’a geldi ve saray hizmetine girdi. Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından korundu, ona ithafen ünlü tarihini Naimâ yazmaya başladı.

Vakanüvîsliğe (devletin resmi tarihçiliğine) getirildi. Birçok görevlerde bulunduktan sonra 1716’da 61 yaşında Mora’da Patras’ta öldü, oraya gömüldü.

Naimâ, Türk tarihçilerinin en büyüklerindendir. 1592’den 1660’a kadar 68 yıllık Osmanlı tarihini yazmıştır. Olayları tenkid süzgecinden geçirmek, insan psikolojisinin derinlerine inmekteki ustalığı, Naimâ’ya haklı bir ün sağlamıştır. XVII. yüzyılın ilk yarısında gelip geçen tarihi şahsiyetler, Naimâ’nın eserinde renkli bir şekilde canlandırılmıştır. «Naimâ Tarihi»ne sonradan Raşit devam etmiştir.

Bu büyük eser için Naimâ, bilhassa Şârihu’l-Menârzade Ahmet Efendî’nin bıraktığı müsveddelerden faydalanmıştır. Eser 4 kere basılmıştır; ilk basımını İbrahim Müteferrika yapmıştır; son iki basımı 6 büyük cilttir. Eserden geniş parçalar, Batı dillerine çevrilmiştir. Naimâ şiir de yazmıştır.


Leave A Reply