Nakil Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Nakil ne anlama gelir? Nakil kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım
2. Göç, taşınma
“İşte, nakil masrafı da avucumda, diyerek otuz lirayı saydı.” – S. M. Alus
3. Anlatma, söyleme, hikâye etme
4. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin
5. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme
6. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme
Taşıt
“Boğaziçi hayatında suların ve üstündeki nakil vasıtaları olan kayık, sandal, yelkenli ve vapurların büyük ehemmiyeti vardı.” – A. Ş. Hisar
Nakletme işi yapılmak veya nakletme işine konu olmak
“Malzeme deniz yoluyla daha ucuza nakledilecektir.” – H. Taner
1. Nakil işini yapmak, bir yerden başka bir yere geçirmek, iletmek
“İkisi de koluna girerek hastayı otomobile naklettiler.” – P. Safa
2. Anlatmak, aktarmak
“Olanı biteni, olduğu gibi bir bir nakledeyim de yüreğiniz rahat etsin.” – S. M. Alus
Nakil işini yaptırmak, nakledilmesini sağlamak
Kan aktarımı
İşlevini yitirmiş bir organın yerine sağlam bir organı koyma, organ aktarımı, transplantasyon
“Nasıl bazı organ nakillerinde vücut yabancı organı atıyorsa dil de bunu atar.” – B. Felek
Bitkiyi bir yerden alıp başka bir yere dikme, transplantasyon


Leave A Reply