Nato Günü Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Nato Günü ne zaman kutlanır? Nato Gününün önemi, Nato Günü ile ilgili yazı. NATO’nun 28 üye devletinin isimleri ve katılım tarihleri.

Nato Logo

NATO GÜNÜ

4 Nisan

Uluslararası bir kuruluş olan “NATO“, “Kuzey Atlantik Antlaşması” anlamında olan İngilizce “North Athlantic Traty Organization” isminin her kelimesinin baş harflerinin alınmasıyla meydana getirilmiş kısa adıdır.

Birleşmiş Milletlere üye olan bazı milletler 1949 yılında kendi aralarında savunma amaçlı yeni bir birleşme ve dayanışma örgütü kurdular. Bu milletler; Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Fransa, İngiltere, İzlanda, Hollanda, Belçika, İtalya, Danimarka, Norveç ve Portekiz’dir. Türkiye, NATO’ya 1952 yılında girdi. Daha sonra Yunanistan, Batı Almanya ve İspanya örgüte katıldılar. 1999 yılına kadar NATO’ya başka üye kabul edilmedi. 1999 yılından 20009 yılına eski Doğu bloku ülkeleri olan ülkelerinde katılımı ile NATO büyük bir üstünlük sağlamıştır. Üye olan ülkeler sırası ve tarihleri ile 12 Mart 1999 tarihinde Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya.  29 Mart 2004 yılında Bulgaristan, Estonya, Litvanya, Letonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya. Son olarak 1 Nisan 2009 tarihinde Arnavutluk ve Hırvatistan’ın da katılımı ile üye ülke sayısı 28’e çıkmıştır.

Nato’nun kuruluş amacı,

Dünyanın herhangi bir tarafından başka ülkelerden gelecek saldırı ve tehlikelere karşı savunmaktır. Üye devletler arasında, savunmaya dayalı işbirliği/yardımlaşma ve dayanışma vardır. Nato’ya üye devletlerden birisi saldırıya uğrasa, diğer üye devletler bu saldırının kendilerine de yapıldığını kabul ederler. Saldırıya uğrayan devletin yanında savunma tedbirleri alırlar. Gerekirse saldıran devlete karşı birlikte savaşırlar. Birbirlerine her türlü savunma ve savaş malzemesi yardımında bulunurlar. Daima üye devletler birbirlerini korur ve kollarlar. Böylece uluslararası huzur ve güvenliği, sosyal gelişmeyi, ülkelerin bağımsızlığını korur. Bu düzeni bozmak isteyenlere karşı daima hazır caydırıcı bir güçtür.

Advertisement

NATO son yıllarda dünyanın bir çok farklı noktalarında aktif askeri faaliyetlerde bulunarak üye devletlerin çıkarlarını koruma amaçlı ve dünya barışını dizayn edebilmek için askeri müdahalelerde bulunmaktadır.

Nato, amaçlarına düzenli bir idare, planlı bir çalışma ile ulaşır. Nato kuruluşunda başlıca üç organ vardır.

Bunlar:

1. NATO KONSEYİ: Üye ülkelerin devamlı temsilcilerinden veya dışişleri bakanlarından meydana gelir. Konsey toplantısına Nato Genel Sekreteri başkanlık eder. Bu toplantılarda askeri, siyasi, ekonomik ve kültür konuları görüşülür.

2.SEKRETERYA: Genel sekreter ve genel sekreter yardımcılarından meydana gelir. Nato‘nun günlük işlerini yürütür.

3.ASKERİ KOMİTE: Nato’ya üye devletlerinin Genel Kurmay Başkanlarından meydana gelir. Nato Konseyine bağlıdır. En yüksek askeri kuruldur. Bu kurulda savunma sorunları görüşülür. Askeri Komite içinde “DAİMİ GRUP” adlı üçlü bir grup vardır. Bu grup, yürütme organı görevini yapar. Gerektiğinde Nato komutanlarına emir verir.

Nato’nun dört büyük komutanlığı vardır;

1- Avrupa Yüksek Komutanlığı,
2- Atlantik Yüksek Komutanlığı,
3- Manş Komitesi Komutanlığı,
4- Amerika, Kanada Bölgesi Komutanlığı.

Advertisement

Nato müşterek manevraları denizlerde ve karalarda belli zamanlarda yapılır. Böylece yeni silahlar ve savaş taktikleri denenir. Ordu Savaş tekniğinin yenilikleri ile donatılır ve daima savaşa hazır duruma getirilir.

Natoya üye ülkelerin Nato’ya ait silah ve cephaneleri, araç ve gereçleri, birbirleri arasında savaş malzemesi olarak kullanılamaz.

Nato’ya üye ülkeler, 4 Nisan gününü, “NATO GÜNÜ” olarak kabul etmişlerdir. Bu günde okullarımızda ve yayın organlarında Nato tanıtılır. Nato’nun amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi verilir. Barışın sağlanması, ülkelerin birbirlerine karşı saygılı olması, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması bakımından Nato’nun önemli bir kuruluş olarak görev yaptığı belirtilir.


Leave A Reply