Nehir İle İlgili Cümleler, İçinde “Nehir” Kelimesi Geçen Cümleler

0
Advertisement

Nehir ile ilgili cümleler. Nehir kelimesi içeren “Nehir” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

nehir

Kaynak: pixabay.com

Nehir Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Doğduğu kasaba bir nehrin kenarındaydı.
 2. Hepsinde de balık yakalama şansınız var ancak gerçek hayatta da olduğu gibi her balık nehir de göl de bulunmaz.
 3. Nehri yüzerek geçme çılgınlığını aklından sil, başaramazsın.
 4. Nil Nehri Eski Mısırlıların hayat kaynağı idi.
 5. Nehir boyunca yerleşmiş, uygarlıklar kurmuşlardı.
 6. Bu nehirde hangi balıklar yaşar?
 7. Nehrin deniz ile birleştiği yerde bulunuyoruz.
 8. Bir nehrin suları genellikle yatak dediğimiz doğal bir kanal içinde akar.
 9. Nehirlerin doğduğu yere kaynak, denize döküldüğü yere ağız denir.
 10. Mısır’da Nil Nehri‘nin sulama amacıyla kullanılması çok eski bir geçmişe dayanır.
 11. Su, dere, çay gibi akarsuların en büyüğüne «nehir» (ırmak) denir.
 12. Güney Amerika’da yer alan Amazon Nehri, Afrika’daki Nil Nehri ile birlikte dünyanın en uzun nehirlerinden biridir.
 13. Kızılırmak Nehri Türkiye topraklarından doğarak yine, Türkiye topraklarından denize dökülen en uzun akarsudur.
 14. Nehirler daima daha büyük bir suya doğru akar, ona karışırlar.
 15. Nehirler Asya’nın hayatında önemli bir rol oynar.
 16. Avustralya’da iki çeşit nehir vardır.
 17. Avrupa’nın nehirleri de kendi yüzölçümüne uygun olarak, başka kıtalarınkine göre küçüktür.
 18. 4.700 km. uzunluğundaki Missouri ise, bu nehrin bir koludur.
 19. Kıtanın hemen hemen üçte birini sulayan bu nehir on beşten fazla kolla beslenir.
 20. Orta Amerika’da önemli bir nehir yoktur.
 21. Amazon nehri hangi ülkeden denize dökülür?
 22. Kongo Nehri, Afrika kıtasının ekvator bölümünde büyük bir nehirdir.
 23. Nehir kıyıları genellikle insana huzur veren mekanlar olarak ziyarete açık bir şekilde düzenlenmektedir.
 24. Nehirlerde yüzmek boğulma tehlikesinin yüksekliği sebebi ile genellikle yasaklanmıştır.
 25. Gediz Nehri Murat ve Şaphane Dağlarından gelen çeşitli kollarla büyür.
 26. Ganj nehrinde yapılan Budist ritüelleri yabancıları şaşkına çevirmektedir.
 27. Nehirler insanlara büyük faydalar sağlamıştır.
 28. Nehir taşımacılığının ekonomik bir değeri olduğu için 17. yüzyılda nehir kenarlarında yeni şehirler kurulmuştur.
 29. Lena Nehr, Rusya’nın doğu kesiminde, 4.500 km. uzunluğunda bir nehirdir.
 30. Nehrin ulaştırmaya elverişli bölümlerinin uzunluğu 27.000 km.’dir.


Leave A Reply