Nijer Nerededir? Özellikleri, Konumu, İklimi, Ekonomisi, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ülkeler Rehberi Nijer – Nijer ile ilgili bilgi, başkenti, ekonomisi, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu hakkında bilgi

nijer bayrağı

Kaynak: pixabay.com

NİJER;

  • Yüzölçümü: 1.267.000 km2.
  • Başkenti: Niamey.
  • Dil: Fransızca, Hausa, Songhai, Tamaşek, Ful, Arapça. Resmi dil Fransızca yanında ikinci önemli dil, özellikle ticaret yapanların kullandığı Hausadır. Ayrıca, Songhai. Manga, Ful, Tamaşek, Arapça vb bölgelere göre yaygın konuşulan öteki dillerdir.
  • Din: Müslüman (% 80), doğal dinler (% 19), Hristiyan (% 1). Halkın yaklaşık % 80’i Müslüman, % 1i Hristiyandır. Geri kalanlar, geleneksel inançlara bağlıdır. Müslümanlar arasında Kadiriye, Sunusiye, Ticani tarikatları yaygındır. Ülkede İslâmlığın güçlü temellere dayanmasının sonucu Arap dünyasıyla iyi ilişkiler gelişmiştir.
  • Para birimi: 1 Orta Afrika frangı = 100 santim.
  • Başlıca kentleri: Zinder, Maradi, Tahoua, Arlik, Agadez.

Kuzeybatı Afrika’nın ortasında karalarla çevrili büyük bir ülke olan Nijer; güneyden Nijerya, güneybatıdan Benin, Bourkina Faso, batıdan Malı, kuzeyden Cezayir ve Libya, doğudan Çad ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri;

Kuzey bölgesinin 2/3’ü Sahra Çölü içinde kalır. Yaylalar ve ovalarla kaplı ülkede en yüksek kesim kuzeybatıda 2.000 m’ye ulaşan Ayr Dağları’dır. Kuzeydoğuda Tibesti Sıradağları, Çad’dan Nijer’e kadar uzanır. Nijer Irmağı’nın güneybatıdaki taşkın ovası, Mali sınırından Benin sınırına, oradan da kuru vadilerle bölünmüş 300 km genişliğindeki Gaya Ovası’na kadar sürer. Nijerya sınırı boyunca tarıma elverişli kumlu alanlar uzanır. Güneybatıda Nijer Irmağı (550 km’si ülke sınırları içinde akar) ve kolları (Bosso, Sirba, Tapoa, Maouri, vb), güneydoğuda Nijer-Nijerya sınırının küçük bir bölümü oluşturan Komadugu Yobe (Çad Gölü’ne dökülür) başlıca ırmaklardır. Çad Gölü’nün 1/5’i ülke topraklarındadır.

nijer

Kaynak: pixabay.com

İklim;

Nijer’in güney kesiminde tropikal iklim egemendir. Ülkenin güneyiyle orta bölgesi arasında Sahel iklimi, kuzey bölgesinin yarısında çöl iklimi gözlenir. Bu nedenle, güneyden kuzeye gidildikçe yağış oranı azalır. Güneyde yağışlar, haziran-ekim arasında düşer, savanlarla kaplı bu bölgede yağış tutarı yılda 560 mm’yi bulur. Yüksek Ayr Dağları’nda yıllık yağış ortalamasının 250 mm’ye ulaşmasına karşın (burada hayvanlar için yeterli otlaklar vardır), Sahel Bölgesi’nin ortalarında bu değer 150 mm, Sahra Bölgesi’nin kuzeyinde 90 mm’ye düşer. Sıcaklık gündüz 50°C’ye kadar yükselmesine karşın, geceler serin geçer.

Bitki Örtüsü ve Hayvanlar;

Kuzeyde Sahra Çölü’nde bitki örtüsü ve hayvan varlığı son derece sınırlıdır. Ortada Sahel Bölgesi’nde; devekuşu ve ceylanlar görülür. Keçi, koyun, deve ve sığır da yetiştirilmesinin yanı sıra at yetiştiriciliği önemlidir. Sahel’de özellikle yabancılara ilginç gelen gri eşekler bulunur. Güneybatıda Nijer Vadisi’nde bitki yetişmekle birlikte, 9 ay süren kuru bir iklim egemendir. Yine güneybatıda “W” ulusal parkında fil, yaban sığır, antilop, zürafa, aslan ve leoparlar koruma altına alınmıştır. Nijer Irmağı boyunca timsah ve suaygırlarının yanı sıra birçok kuş türüne rastlanır. Yasak bölgelerde avlanmanın gizlice sürdürülmesine karşın, büyük boyutlu avlar tümüyle yasaklanmıştır.

nijer

Kaynak: pixabay.com

Ekonomi;

Tarım: Ekonomi tarıma dayanmasına karşın, tarım alanları (Nijer Irmağı havzası ve güney bölgeleri, toplam tarım alanlarının % 90’ını içerir. Başta, yerfıstığı olmak üzere pamuk, tatlı patates, akdarı ve süpürge darısı pirinç, şekerkamışı, soğan, başlıca tarımsal ürünlerdir.

Advertisement

Hayvancılık: Göçebe halkın toprağa bağlanması için özendirici girişimlerde bulunulmasına karşın hayvancılık yine ön plandadır. Sığır, koyun, keçi, deve, at ve eşek, kümes hayvanları temel hayvan varlığını oluşturur. İç sularda yıllık balık üretimi 7.000 tondur.

Doğal Kaynaklar; Nijer doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Kuzeyde Ayr Dağları’ndaki uranyum yatakları dünya rezervlerinin % 10’unu içerir. Fransız ve Japonlarla ortak işletilen yataklarda yıllık üretim filiz olarak 3.500 tonu bulunur. Nijer Vadisi’nde fosfat ve kömür; Ayr’da kalay; Say’da demir filizi, Çad sınırında petrol, öteki önemli kaynaklardır. Ancak, ekonomik ve teknolojik ulaşım yetersizlikleri nedeniyle, bunların üretimi son derece sınırlıdır. Ormanlarda yılda 4 milyon m3 ürün sağlanır.


Leave A Reply