Nitelik Nedir, Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Nitelik ne anlama gelir? Nitelik kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Nitelik ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım.

*nitelik
1. isim Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik, vasıf, keyfiyet
“Niteliğini kestiremediği müzmin iştahsızlıktan, sürekli kırıklıklardan yorgun düşmüş.” – A. İlhan
2. Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite
3. felsefe Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik, keyfiyet

*nitelik
Seslerin çeşidi, ki açınıklarda sesin rengine, abanıklarda boğumlanma tarzına dayanır. A açınığının E, B abanığının M olması birer NİTELİK DEĞİŞMESİ ( Changement qualificatif ) tir.
Fr.: qualité
Dilbilim Terimleri Sözlüğü

*nitelik
1-Bir nesnenin yapısını belirleyen, bir şeyi şöyle ya da böyle yapan özellik; nite, ne gibi, nasıl sorularının karşılığı. // Aristoteles’ten beri nitelik düşüncenin temel anlatım biçimlerinden (kategori) biridir. 2-(Mantıkta)Bir önermenin olumlu ya da olumsuz oluşu. Yargılar niteliklerine göre evetleyici, değilleyici ve sınırlayıcı olurlar.
T. : keyfiyet Lat.: qualitas İng.: quality Fr.: qualité Alm.: Qualität, Beschaffenheit Dgr.: Yun. poiotes
Felsefe Terimleri Sözlüğü

*nitelik
Sayısal olarak deyimlenemeyen ya da ölçülemeyen, ancak renk, koku, tad gibi görünümleriyle bilinerek tanınan özellik.
T. : kalite İng.: quality Fr.: qualité Alm.: Begschaffenheit
Fizik Terimleri Sözlüğü

*nitelik
Sayısal olmadan belirtilen özellik.
T. : kalite, vasıf İng.: quality Fr.: qualité Alm.: Qualität Dgr.: Jap. situ
Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü

Advertisement

*nitelik
Özdek ya da olayların özünü, durumunu ve başkalarından ayrımını belirleyen özelliklerin tümü.
T. : kalite, keyfiyet İng.: quality Fr.: qualité Alm.: Qualitaet
Kimya Terimleri Sözlüğü

*nitelik
T. : kalite İng.: quality Fr.: qualité Alm.: Eigenschaft, Qualität
Madencilik Terimleri Kılavuzu

*nitelik
vasıf.
Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

*nitelik
Bireyi, nesne ya da yaşantının bir yönünü, ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik.
T. : keyfiyet İng.: quality
Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

*nitelik
Bir şeyi o şey yapan ve başka şeylerle karıştırılmamasını sağlayan varoluş biçimi.
T. : keyfiyet İng.: quality Fr.: qualité
Toplumbilim Terimleri

*nitelik
genel uygulayım: Dış görünüm, renk, tad, biçim ve köken gibi, mal, özdek vb. özgü değerlerin tümü.
T. : kalite İng.: quailty Fr.: qualite
Uygulayım Terimleri Sözlüğü

Advertisement

*nitelik
Bir nesne ya da birimi ötekilerden ayıran türsel ya da yapısal özelliklerden her biri.
T. : hususiyet, mahiyet İng.: property
Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

*nitelik
İng.: quality


Leave A Reply