Normal Hücre ile Kanser Hücresi Arasındaki Farklar

0
Advertisement

Normal hücrelerin ve kanser hücrelerinin özellikleri nelerdir? Normal ve kanser hücreleri arasındaki farklar hakkında bilgi.

Normal Hücre ile Kanser Hücresi Arasındaki Farklar

Tüm canlı organizmalar hücrelerden oluşur. Bu hücreler organizmanın düzgün çalışması için kontrollü bir şekilde büyür ve bölünür. Normal hücrelerdeki değişiklikler kontrol edilemeyecek şekilde büyümelerine neden olabilir. Bu kontrol edilemeyen büyüme, kanser hücrelerinin ayırt edici özelliğidir.

Normal Hücre Özellikleri

Normal hücreler, dokuların, organların ve vücut sistemlerinin düzgün çalışması için önemli olan belirli özelliklere sahiptir. Bu hücreler doğru bir şekilde yeniden üretme, gerektiğinde yeniden üretmeyi durdurma, belirli bir yerde kalma, belirli işlevler için uzmanlaşmış olma ve gerektiğinde kendini imha etme yeteneğine sahiptir.

Hücre Çoğalması: Hücre çoğalması yaşlanan veya hasar gören veya yok edilen hücre popülasyonunu yenilemek için gereklidir. Normal hücreler düzgün şekilde çoğalır. Üreme hücreleri hariç, vücudun tüm hücreleri mitoz ile çoğalır. Üreme hücreleri, mayoz adı verilen bir süreçle çoğalırlar.

Hücre İletişimi: Hücreler, diğer hücrelerle kimyasal sinyaller aracılığıyla iletişim kurar. Bu sinyaller normal hücrelerin ne zaman çoğalacağını ve ne zaman yeniden üretileceğini bilmelerine yardımcı olur. Hücre sinyalleri genellikle belirli proteinler tarafından bir hücreye aktarılır.

Advertisement

Hücre Yapışması: Hücrelerin yüzeylerinde diğer hücrelerin hücre zarlarına yapışmasına izin veren yapışma molekülleri vardır. Bu yapışma, hücrelerin uygun yerlerinde kalmasına ve ayrıca hücreler arasındaki sinyallerin geçişinde yardımcı olur.

Hücrenin Özelleşmesi: Normal hücreler, özelleşmiş hücrelere ayrılma veya gelişme kabiliyetine sahiptir. Örneğin, hücreler kalp hücrelerine, beyin hücrelerine, akciğer hücrelerine veya belirli bir tipteki başka bir hücreye dönüşebilir.

Hücre Ölümü: Normal hücreler, hasar gördüklerinde veya hastalıklı olduklarında kendini yok etme yeteneğine sahiptir. Hücrelerin yıkıldığı ve beyaz kan hücreleri tarafından atıldığı apoptoz adı verilen bir süreçten geçerler.

Kanser Hücrelerinin Özellikleri

Kanser hücreleri normal hücrelerden farklı özelliklere sahiptir.

Hücre Çoğalması: Kanser hücreleri kontrolsüz bir şekilde çoğalma kabiliyetine sahiptir. Bu hücreler, hücrelerin reprodüktif özelliklerini etkileyen gen mutasyonlarına veya kromozom mutasyonlarına sahip olabilirler. Kanser hücreleri kendi büyüme sinyallerini kontrol altına alır ve kontrolsüz olarak çoğalmaya devam eder. Biyolojik yaşlanma deneyimlemezler ve çoğalmalarını ve büyümelerini sürdürürler.

Hücre İletişimi: Kanser hücreleri kimyasal sinyaller yoluyla diğer hücrelerle iletişim kurma yeteneğini kaybeder. Ayrıca çevreleyen hücrelerden gelen anti-büyüme sinyallerine karşı duyarlılıklarını kaybederler. Bu sinyaller normal olarak hücresel büyümeyi sınırlar.

Advertisement

Hücre Yapışması: Kanser hücreleri, onları komşu hücrelere bağlayan tutunma moleküllerini kaybeder. Bazı hücreler kan veya lenf sıvısı yoluyla vücudun diğer bölgelerine metastaz veya yayılma kabiliyetine sahiptir. Kanser hücreleri kan dolaşımına girdikleri zaman, kemokinler denilen kimyasal habercileri serbest bırakırlar, bu da onların kan damarlarını çevreleyen dokulara geçmelerini sağlar.

Hücrenin Özelleşmesi: Kanser hücreleri özelleşmez ve belirli bir tipteki hücreler şeklinde gelişmezler. Kök hücrelere benzer şekilde, kanser hücreleri uzun süreler boyunca birçok kez çoğalır ve çoğalır. Kanser hücresi proliferasyonu hızlı ve aşırıdır çünkü bu hücreler vücuda yayılır.

Hücre Ölümü: Normal bir hücrede bulunan genler onarımın ötesinde hasar gördüğünde, bazı DNA kontrol mekanizmaları hücre yıkımına işaret eder. Gen kontrol mekanizmalarında meydana gelen mutasyonlar, hasarların tespit edilmesine izin verir. Bu, hücrenin programlanmış hücre ölümüne uğrama yeteneğinin kaybolmasıyla sonuçlanır.

Kanser Nedenleri

Kanser normal hücrelerde anormal özelliklerin gelişmesinden, aşırı derecede büyümelerine ve diğer yerlere yayılmalarına neden olur. Bu anormal gelişme, kimyasallar, radyasyon, ultraviyole ışık ve kromozom replikasyon hataları gibi faktörlerden oluşan mutasyonlardan kaynaklanabilir. Bu mutajenler, nükleotit bazlarını değiştirerek DNA’yı değiştirir ve hatta DNA’nın şeklini değiştirebilir. Değiştirilen DNA, DNA replikasyonunda ve ayrıca protein sentezinde hatalar üretir. Bu değişiklikler hücre büyümesini, hücre bölünmesini ve hücre yaşlanmasını etkiler.

Ayrıca virüsler de, hücre genlerini değiştirerek kansere neden olma yeteneğine sahiptir. Kanser virüsleri, genetik materyallerini konakçı hücrenin DNA’sı ile birleştirerek hücreleri değiştirir. Enfekte olmuş hücre viral genler tarafından düzenlenir ve anormal yeni büyümeye uğrama yeteneğini kazanır. Bazı virüsler, insanlarda belirli kanser türlerine bağlanmıştır. Epstein-Barr virüsü Burkitt lenfoma ile ilişkilendirilmiştir, hepatit B virüsü karaciğer kanserine bağlanmıştır ve insan papilloma virüsleri serviks kanserine bağlanmıştır.


Leave A Reply