Nörolog Nedir? Neye Bakar? Ne İş Yapar? Görev ve Sorumlulukları, Ortamı

0
Advertisement

Nörolog nedir, kime denir? Nörolog ne iş yapar, neye bakar? Nörologların görev ve sorumlulukları, çalışma ortamları nasıldır?

Nörolog nedir?

Nörolog, insan sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. Beyin, omurilik ve periferik sinirlerden oluşan sinir sisteminin karmaşıklığından dolayı oldukça prestijli ve zor bir tıp uzmanlığıdır. Beyin, insan vücudunun merkezi emri olduğu için, onu etkileyen hastalıkların sağlık ve normal işleyiş üzerinde önemli olumsuz etkileri vardır. Nörolog, sinir işlev bozukluğunun erken belirtilerini tanımak, nedenini belirlemek, sorunun tam yerini ve olası tedavisini belirlemek konusunda oldukça eğitimli bir doktordur.

Nörolog

Nörologlar genellikle ayrıntı odaklı bir akıl yürütme tarzına sahip olan ve nörolojik bozuklukların küçük belirtilerini tanımlamada çok yetenekli kişilerdir. Nöroşirürjistlerin aksine, nörologlar ameliyat yapmazlar ancak ilaç, rehabilitasyon ve fizik tedavi yoluyla nörolojik hastalığı tedavi etmeye çalışırlar. Bununla birlikte, beyin cerrahları beyne herhangi bir büyük cerrahi müdahale yapmadan önce her zaman nörologlara danışırlar, çünkü nörologlar genellikle anatomik yapı ile beyin fonksiyonu arasındaki ilişki hakkında derin bir anlayışa sahiptir ve bu tam bir iyileşme için çok önemlidir.

Nörolog ne iş yapar?

Nörolog, insan sinir sistemini etkileyen hastalıkların tedavisinde uzmanlaşmış bir tıp doktorudur.

Nörologlar, hayatlarını sinir sistemi bozukluklarını tedavi etmeye adayan oldukça zeki insanlardır. Bu tıp mesleği, çok fazla sabır, anatomi ve fizyolojinin derinlemesine anlaşılmasını, aynı zamanda kardiyovasküler, solunum, endokrin ve sindirim sistemleri gibi diğer vücut sistemleri hakkında bilgi gerektirir. Bunun nedeni, bu vücut sistemlerini etkileyen herhangi bir hastalığın beyin işlevini doğrudan etkileyip nörolojik hastalığa neden olabilmesidir.

Advertisement

Örneğin, tedavi edilmeyen yüksek tansiyon, beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanan beynin bir bölgesine ani kan akışı kaybı olan felce neden olabilir. Başlangıçta hastalık kendini bir kalp sorunu olarak göstermesine rağmen, sonuçta nörologlar tarafından ele alınması gereken önemli bir nörolojik sorun haline gelir.

Nörologların ayrıca bulaşıcı hastalıklar, bakteriler ve antibiyotikler hakkında iyi bir bilgiye sahip olmaları gerekir. Çünkü birçok enfeksiyon başlangıçta beyni etkileyebilir veya evrimlerinde beyne doğru genişleyebilir. Menenjit, bulaşıcı bir nedeni olan nörolojik bir hastalığa iyi bir örnektir. Başlangıçta hasta bir bulaşıcı hastalık uzmanına yönlendirilse de, hastalığın bir sonucu olarak sinir fonksiyonunda ciddi hasar potansiyeli varsa, bir nörolog vakayı devralabilir.

Nörologlar ayrıca kas fonksiyonunun kaybı, dokunsal algı kaybı, ağrıya veya sıcaklığa karşı hassasiyet kaybı ve hatta konuşma veya görme bozukluğu ile sonuçlanabilen periferik sinir hastalıklarını tedavi eder. Nörologlar tarafından ele alınan bir diğer önemli hastalık epilepsidir ve yaşamlarının bir noktasında genel nüfusun neredeyse yüzde birini etkiler.

Tedavi
beyin tarama

Kaynak: pexels.com

Bir nöroloji uzmanı, belirli bir hastanın araştırmasına, temel beyin fonksiyonunun değerlendirilmesini ve her periferik sinir grubunun bireysel bir değerlendirmesini içeren bir nörolojik muayene yaparak başlayacaktır. Bu, sorunun sinir sistemi içindeki yeri hakkında temel bir anlayış kazanmanın bir yöntemidir. Bununla birlikte, günümüz nörologları, yalnızca klinik muayeneye dayanarak etkilenen bölgenin nedenini ve yerini belirleme yeteneklerine güvenmek zorunda değildir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) ve Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI) gibi gelişmiş görüntüleme tıbbi araçları, daha kesin bir teşhis sağlayabilir ve tedaviyi daha etkili ve güvenli hale getirebilir.

Nörologlar, nöbet geçiren, uzuvlarını hareket ettirme yeteneğini kaybetmiş veya ciddi konuşma bozukluğu olan insanlarla karşılaşacaklar. Potansiyel nöroloji uzmanlarının bu tür stresle başa çıkma ve duygusal olarak kararlı olma becerisine sahip olması gerekir. Dahası, sorunları çözmede ve küçük sağlık koşullarının daha da kötüleşmesini önlemeye yardımcı olacak küçük ayrıntıları gözlemlemede iyi olmaları gerekir.

Örneğin, bir hastanın uzuvlarından birinde hissetme şeklindeki küçük bir değişiklik, kanser veya kan akışı tıkanıklığı gibi büyük bir bölgesel beyin probleminin ilk işareti olabilir. Nörologlar, bu tür küçük semptomları ve ayrıntıları fark ederek, hastalığı başlangıç ​​aşamalarında tedavi edebilir ve hastanın hayatını kurtarabilir.

Advertisement

Bir Nöroloğun çalışma ortamı nasıldır?

Nörologlar çoğunlukla hastanelerde veya diğer çok uzmanlıklı klinik ortamlarda çalışır. Ülkeye bağlı olarak, bir nöroloğun özel bir tıbbi ofisi olabilir, ancak işin doğası gereği bu daha az sıklıkla karşılaşılır. Nörologlar genellikle birinci basamak sağlık birimlerinde veya acil sağlık bakımı ortamlarında çalışmazlar. Ancak belirli durumlarda bu tür birimlerdeki bir hastanın durumunu değerlendirmek için çağrılabilirler.


Leave A Reply