Notoungulata Nedir? Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Notoungulata nedir, özellikleri nelerdir, hangi dönemde yaşamıştır? Notoungulata memeli takımı hakkında bilgi.

Notoungulata

Notoungulata; soyu tükenmiş toynaklı memeliler takımıdır. Fosillerinin çoğuna Güney Amerika’daki Paleosen Bölüm (y. 65-54 milyon yıl önce) sonlarında oluşmuş çökellerde rastlanır. Bu grubun en eski temsilcilerinin ise Doğu Asya kökenli olduğu anlaşılmaktadır. Notoungulata üyeleri Oligosen Bölümde (y. 38-26 milyon yıl önce) evrimsel gelişimlerinin zirvesine ulaşmış. Pliyosen Bölüme (y. 7-2,5 milyon yıl önce) varıldığında hem tür çeşitliliği bakımından hem de sayıca azalmıştı. Bu gerilemenin iklim koşullarıyla bağlantılı olduğu sanılmaktadır. Güney Amerika’da yaşayan Notoungulata üyeleri öbür bölgelerdeki daha üstün yapılı türlerin rekabetinden uzak kalarak gelişebilmişlerdi. Ama Pliyosen Bölümün sonlarına doğru Güney ve Kuzey Amerika arasında yeniden kurulan kara köprüsü bu hayvanların daha güçlü türlerle karşılaşmasına ve soylarının tükenmesine yol açtı.

Notoungulata üyelerinin evrimi öbür bölgelerdeki daha üstün yapılı türlerin evrimiyle büyük bir benzerlik gösterir. Yüksekliği yaklaşık 2 m’ye ulaşan Toxodon cinsinin üyeleri ve yakın akrabaları oldukça iri gövdeliydi. Öbür takım üyeleri ise tavşanlar ve kemiricilere benzeyen bir evrim çizgisinde gelişti.


Leave A Reply