Nükleer Enerji Mühendisi Ne İş Yapar? Nerede Çalışır? Görev, Sorumlulukları

0
Advertisement

Nükleer Enerji Mühendisi nedir ve nasıl olunur? Nükleer Enerji Mühendisleri ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

Nükleer Enerji Mühendisi

Nükleer Enerji Mühendisi Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Nükleer enerji mühendisleri, nükleer enerjiden ve radyasyondan fayda elde etmek için kullanılan süreçleri, araçları ve sistemleri araştırır ve geliştirir. Bu mühendislerin birçoğu, örneğin tıbbi tanı ve tedavide kullanılan ekipmanlarda, radyoaktif malzemeler için endüstriyel ve tıbbi kullanım alanları buluyorlar. Diğerleri gemi veya uzay aracı için nükleer güç kaynaklarının geliştirilmesinde uzmanlaşmıştır.

Ne İş Yapar?

Nükleer mühendisleri tipik olarak aşağıdakileri yapar:

 • ***Reaktör çekirdeği, radyasyon önleyici ve ilgili enstrümantasyon gibi nükleer donanım tasarlar veya geliştirir
 • **-Operasyonel nükleer santrallerin güvenlik standartlarını yerine getirmelerini sağlamak için doğrudan işletme veya bakım faaliyetleri yapar.
 • ***Nükleer santral işletmesinde veya nükleer atıkların işlenmesinde ve imha edilmesinde kullanılacak operasyonel talimatları verir, uygular.
 • ***Güvenlik yönetmeliklerini ve yasalarını ihlal eden herhangi bir tasarım, inşaat veya işletme uygulamasını tanımlamak için nükleer tesis operasyonlarını izler
 • ***Nükleer madde kullanma, nükleer yakıt geri kazanma veya nükleer atıkları elden çıkarma yöntemlerinin kabul edilebilir olup olmadığını test etmek için deneyler yapar
 • ***Düzeltici işlemler yapar veya acil durumlarda tesisi kapattırır
 • ***Nükleer kazaları inceler ve önleyici tedbirler tasarlamak için kullanılabilecek verileri toplar
 • ***Nükleer mühendisler ayrıca, pozitron emisyon tomografi (PET) tarayıcıları gibi tıbbi görüntüleme cihazları için nükleer madde kullanımının geliştirilmesinde ön plandadır. Ayrıca, sağlık endüstrisinin kanserli tümörleri tedavi etmek için kullandığı yüksek enerjili bir ışın üreten siklotronlar geliştirebilir veya tasarlayabilir.

Eğitimi:

Nükleer Enerji Mühendisliği eğitim süresi 4 yıldır. Ancak bazı üniversitelerde hazırlık sınıfının da olması nedeniyle 5 yıla çıkar.

Nerelerde Çalışır?

Nükleer enerji santrallerinde, enerji sektöründe, endüstriyel üretim tesislerinde, araştırma-geliştirme laboratuarlarında, sağlık fiziği bağlamında hastane ve tıbbi laboratuarlarda, kamu kurumlarında genellikle Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel Teknik Araştırma Kurumu) ve TEAŞ (Türk Elektrik Anonim ŞT.)’de çalışabilirler.

Advertisement

Nükleer Enerji Mühendislerinde Bulunması Gereken Özellikler;

Nükleer Enerji mühendisleri ayrıca aşağıdaki spesifik özelliklere sahip olmalıdır:

 • Analitik beceri. Nükleer Enerji mühendisleri, çeşitli endüstriler tarafından ihtiyaç duyulan malzeme üreten tesislerin ve ekipmanların oluşturulmasına yardımcı olacak tasarım öğelerini tanımlayabilmelidir.
 • İletişim yetenekleri. Nükleer mühendislerin çalışmaları büyük ölçüde diğer profesyonel mühendis ve teknisyenlerle çalışma yeteneklerine bağlıdır. Diğer alanlardaki teknisyen ve mühendislerle hem yazılı hem de yüz yüze etkili iletişim kurabilmeleri gerekir.
 • Detay odaklı. Nükleer enerji mühendisleri nükleer tesislerin çalışmasını denetler. Her zaman olanlara yakından dikkat etmeli ve operasyonların işçilerin ve çevrenin güvenliği ile ilgili tüm düzenlemelere ve yasalara uyulmasını sağlamalıdır.
 • Mantıksal düşünme becerileri. Nükleer enerji mühendisleri karmaşık sistemler tasarlar. Bu nedenle, bilgileri yazılı ve talimatlarını takip edebilmeleri için bilgileri mantıklı ve açık bir şekilde düzenleyebilmelidir.
 • Matematik becerileri. Nükleer enerji mühendisleri çalışmalarında analiz, tasarım ve sorun giderme için matematik ve trigonometri kullanır.
 • Problem çözme yetenekleri. Nükleer materyallerin ve tesislerdeki kazaların neden olduğu potansiyel tehlike nedeniyle, nükleer mühendislerin oluşmadan önce problemleri önceden tahmin edebilmeleri ve çözüm önerileri getirmeleri gerekir.


Leave A Reply