Öğrenci Kişilik Hizmetleri Nedir?

0

Öğrenci kişilik hizmetleri nedir, kapsamı nedir? KPSS rehberlik Öğrenci kişilik hizmetleri konu anlatımı.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VE ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ (ÖKH)

Çağdaş eğitimin ayrılmaz bir parçası olan “Öğrenci Kişilik Hizmetleri (ÖKH)”, okulda öğrenciye öğretim çalışmalarından ayrı, sınıf öğretimi dışında sağlanan ve öğrencinin kişiliğinin duygusal ve toplumsal yanlarıyla birlikte sağlıklı bir şekilde gelişmesine hizmet eden etkinlikleri kapsar.

Advertisement

Öğrenci kişilik hizmetleri kapsamında öğrencilere barınma, beslenme, sağlık, boş zamanları değerlendirme gibi ihtiyaçlarını giderecek yardımların yanı sıra, onların gizli güçlerini geliştirmeleri, sahip oldukları yetenek ve ilgilerine uygun okul ve meslek seçmeleri, kişiliklerinin gelişmesi, insanlarla daha iyi ilişkiler kurabilmeleri ve uyumlarına ilişkin sorunlarının çözümü için yardımlar da sunulur.

Öğrenci kişilik hizmetlerinin amacı, öğrencinin eğitim ortamından en üst düzeyde yararlanabilmesi için gerekli olan imkânları hazırlayarak eğitim sürecindeki ihtiyaçlarını karşılamak ve bu süreçte var olan engelleri ortadan kaldırmaktır. Öğrenciyi kapasitesi ölçüsünde tüm yönleriyle geliştirmek ve öğrencinin kişisel gelişim gereksinimlerini karşılamaktır. “Buna göre, öğrenci kişilik hizmetleri bireyin bir bütün olarak gelişimini sağlayacak ortamı hazırlar. Psikolojik danışma ve rehberlik ise bireyin gelişimine doğrudan doğruya kişisel yardımda bulunma hizmetidir.

Öğrenci Kişilik Hizmetlerinin Kapsamı

1. Sağlık Hizmetleri

Advertisement

Öğrencilerin sağlıklarını korumaya, sağlık sorunlarını önlemeye ve ortadan kaldırmaya yönelik yürütülen hizmetlerdir. Örneğin; göz, diş taramaları, aşılamalar, uyuşturucu madde bağımlılığı gibi konularda yapılan bilgilendirmeler. Bu hizmetler kapsamında sağlık uzmanlarından faydalanılmaktadır.

2. Sosyal Yardım Hizmetleri

Sosyal yardım hizmetleri, burs ve kredi olanakları sağlayarak parasal yardımda bulunmak, gereksinim duyan öğrencileri yurt ve pansiyonlara yerleştirmek, kantin ve yemekhaneler aracılığıyla beslenme olanakları sunmak, okula gelişi kolaylaştırmaya yönelik servisler sağlamak, gereksinim duyan öğrencilere iş bulmak gibi hizmetleri kapsamaktadır.

3. Özel Eğitim ve Özel Yetiştirme Hizmetleri

Öğrencilerin kapasitelerinin ve öğrenme hızlarının farklı olması nedeniyle bu hizmetlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrenme eksiklikleri olan ve ek çalışmalara gereksinim duyan öğrenciler için hafta sonunda açılan kurslar, özel ilgi ve yetenekleri olan öğrenciler için açılan (gitar, saz, resim kursu gibi) kurslar özel yetiştirme hizmetlerinin kapsamına girer.

Özel eğitim hizmetleri kapsamında ise özel eğitime muhtaç öğrenciler için okulda uygun eğitim ortamının sağlanması, tedbirler alınması söz konusudur. Görme engelli öğrenciler için sesli kütüphane oluşturulması gibi. (Özel eğitime muhtaç / Özel eğitime gereksinimi olan birey: Çeşitli duyu organlarında -görme, konuşma, işitme gibi- kayıpları olan, özel nedenlerle ağır öğrenen, zihinsel engeli bulunan ya da gelişim özellikleri itibarıyla hastalıklara bağlı olarak yaşına uygun davranamayan kişiler için kullanılan kavram)

Advertisement

4. Sosyal Kültürel Hizmetler

Sosyal ve kültürel hizmetler, öğrencilere boş zamanlarını en verimli biçimde değerlendirebilmeleri için olanaklar sunmak, öğrencilerin ilgilerine göre yöne-.ebilecekleri sportif, sanatsal, kültürel etkinlikler planlamak ve yürütmek gibi hizmetleri kapsar. Örneğin; halkoyunları, resim sergileri, spor turnuvaları, bahar şenlikleri gibi etkinlikler.

5. Rehberlik Hizmetleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri (ÖKH) içinde yer alan bir diğer hizmet ise rehberlik hizmetleridir. Rehberlik hizmetleri, öğrencilerin kendilerini tanımaları, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmaları, kendilerine uygun bir meslek seçmeleri, yaşadıkları sorunlarla baş edebilmeleri gibi konularda onlara doğrudan yardım etmeyi amaçlamaktadır.


Leave A Reply