Ohio Nerededir? Ohio Eyaleti Hakkında Coğrafi, Ekonomik ve Tarihi Bilgiler

0
Advertisement

Ohio nerededir? Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Ohio Eyaleti hakkında coğrafi, ekonomik ve tarihi bilgiler.

Ohio

Kaynak: wikipedia.org

Ohio

Amerika Birleşik Devletleri’ nin 17. eyaleti. ABD’nin orta-kuzey eyaletlerindendir. Kuzeyden Kanada’nın Michigan Eyaleti ve Erie Gölü, doğudan Pennsylvania, güneydoğudan Batı Virginia, güneyden Kentucky, batıdan İndiana eyaletleriyle çevrilidir.

  • Yüzölçümü: 106.765 km2.
  • Başlıca kentleri: Colombus (merkez), Cleveland, Cincinnati, Toledo, Akron, Dayton.

Genelde engebeli düzlüklerle kaplı eyalet toprakları, Erie Gölü kıyılarına doğru alçalır. Yükselti 300-500 m arasında değişir. Atlas Okyanusu kıyılarına koşut uzanan Allegheny Dağları’nın batı-kuzeybatı etekleri ve uzantıları, Göller Bölgesi yer şekillerinin oluşumunda belirleyici en önemli etmendir. Eyalet topraklan, bu dağların uzantısı olan Appalaş ve Allegheny yaylaları üzerinde yer alır. Batıya doğru Great Plains (Büyük Ovalar) bölgesi topraklarına geçilir. Erie Gölü kıyılarından batıya doğru genişleyen kıyı düzlükleri uzanır. Eyalet topraklarında toplanan suların bir bölümü, küçük ırmaklar biçiminde Erie Gölü’ne ulaşırken öteki bölümü, güneyden geçen ve Batı Virginia-Kentucky eyaletleri arasında sınır oluşturan Ohio Irmağı’na akar. İklim karasal niteliktedir. Kışlar oldukça sert ve soğuk, yazlar serin ve kısa süreli geçer.

Başta ağır endüstri (demir-çelik) olmak üzere, endüstri dallan çok çeşitlidir. Demir-çelik endüstrisi Erie Gölü kıyısındaki Cleveland’dadır. Kimya, otomobil montajı, makine, elektrik donanımı, petrol arıtma, cam, otolastiği, bilye, rulman, seramik, uçak yedek parçaları, önde gelen endüstri etkinlikleridir.

Tarımsal üretimde ağırlık orta kesimde toplanmıştır. Mısır, soyafasulyesi, buğday, yonca yetiştirilir. Erie Gölü kıyılarında ılıman iklim koşullan sebze ve meyve üretimine olanak sağlar. Yaylalarda sığır ve koyun yetiştirilir. Bir miktar petrol ve doğal gaz çıkarılır. Erie Gölü çevresinde tuz, Allegheny Yaylası’nda kum ve kil yatakları; iç kesimlerde kömür yatakları vardır. Göl kıyısındaki Toledo, Cleveland, Sandusky limanları, hammadde, endüstri ürünleri taşımacılığı açısından önemlidir.

Nüfusun % 90’ını Beyazlar, geri kalanının Zenciler, az sayıda Kızlderili ve Asya kökenliler oluşturur. Protestanların oranı, Katoliklerden fazladır. Eyalette çok sayıda üniversite ve kolej düzeyinde yüksek öğretim kurum vardır.

Advertisement

Tarihi:

1669’da, Ohio Vadisi’ni Fransızlar araştırdılar. Yöre, kısa zamanda kürk ticareti ve toprak sahibi olmak isteyenlerle doldu. Ohio Irmağı boyunca Fransızlarla Kızılderililer arasında kanlı çatışmalar meydana geldi. Fransızlar, 1754’ten sonra Kızılderili boyları, İngilizleri uzun süre uğraştırdı. 1774′ de İngilizler, Ohio Irmağı ile Göller Bölgesi arasındaki tüm toprakları ele geçirdiler. Paris Antlaşması (1783) ile ABD’ye bırakıldı. Kuzeybatı Toprağı adını alan bölgenin ilk yerleşim yeri Marietta (1788) oldu. Kızılderililer, 1794’te Timbers Savaşı’nda, İngilizleri yenilgiye uğrattılar. 1796’da İngilizler tamamıyla çekildi. 1799’da bölge yönetimi kuruldu. 1803’te Birlik’e katılan 17. eyalet konumunu kazandı; Chillicothe ilk başkent seçildi. 1816’da, yeni başkentin Colombus olması kararlaştırıldı. Erie Kanalı (1817-1825), demiryolu ve karayolları yapımıyla hızlı bir gelişme sürecine girdi. İç Savaş (1861-1865) sonrasında, endüstride büyük gelişme gözlendi. Endüstri etkinliklerinin çeşitlilik kazanmasıyla dışarıdan gelen büyük göçlere sahne oldu. Yürürlükteki 1851 Anayasası’na göre, Eyalet Parlamentosu, dört yıl için genel oyla seçilen 33 üyeli Senato ile iki yıl için genel oyla seçilen 99 üyeli Temsilciler Meclisi’nden oluşur. Eyalet, Federal Kongre’de 21 temsilci, 2 senatörle temsil edilir.


Leave A Reply