Öküz Mehmet Paşa Kimdir

0

Osmanlı sadrazamlarından Öküz Mehmet Paşa’nın hayatı ile ilgili bilgi.

Öküz Mehmet Paşa, Osmanlı sadrazamı (? – Halep 1619). 1568’de Enderun’a girdi. Silahtar oldu. 1607’de taşraya çıktı, vezirlikle Mısır Valili-ği’ne gönderildi. Burada Kölemenlerin koymuş oldukları vergileri kaldırarak, yeni düzenlemeler yaptı ve halka kendisini sevdirdi. Mısır askerini Kuyucu Murak Paşa’nın buyruğuna verip Anadolu’nun Celalilerden temizlenmesine yardımcı olması ününü artırdı. Mısır’ da çıkan ayaklanmaları bastırdı. Suriye’de bazı düzenlemeler yaptıktan sonra İstanbul’a geldi ve 1612’de kaptanı-derya oldu.

Bu arada I. Ahmet’in kızı Gevherhan Sultan ile evlendi ve hanedana damat oldu. Kaptanıderyalığı sırasında, Osmanlı kıyılarını yağma eden Malta ve Floransa korsanlarıyla savaştı. İkinci vezirlik rütbesini aldıktan sonra 1614’de Nasuh Paşa’nın idama üzerine sadrazamlığa getirildi. Nasuh Paşa’nın işten el çektirdiği devlet adamklarını yeniden iş başma getirdi. İşe yaramaz ve zorbaları da İstanbul’ dan uzaklaştırdı. I. Ahmet İran sorununun bir an önce çözümlendirilmesini buyurunca sefere çıktı (1616). Revan üzerine yürüdü, bir Saferi Ordusu’nu yendikten sonra, Revan’ı kuşattıysa da ele geçiremedi. Barışa yanaşmaları sonucunda barış imzalandı. I. Ahmet bu gelişmeyi beğenmediği için Mehmet Paşa’yı görevden aldı. 1619’da ikinci kez sadrazamlığa getirildi. Ancak bu dönemde Kaptanıderya Güzelce Ali Paşa ile anlaşamadı ve onun padişah üzerindeki etkisini ortadan kaldıramadı. Bunun üzerine Halep Beylerbeyliği ile İstanbul’dan uzaklaştırıldı ve tüm varlığına el konuldu. Burada ölünce Şeyh Ebubekir Tekkesi’ne gömüldü.


Leave A Reply