Okyanus Asitlenmesi Nedir? Nedenleri ve Zararları, Etkileri Nelerdir? Önlemler

0
Advertisement

Okyanusların asitlenmesi nedir, neden önemlidir? Okyanus asitlenmesinin etkileri, nedenleri ve önlemleri nelerdir? Okyanus asitlenmesi hakkında detaylı bilgi.

Okyanus Asitlenmesi

Okyanus asitlenmesi bugün en önemli çevre sorunlarından biridir. Bu okyanusların daha asidik hale geldiğini anlatan bir terimdir. Bu eğilim, çevre bilimcileri için oldukça endişe verici bir durumdur, çünkü bunu hemen hemen tüm ekosistem bir şekilde diğerinden etkilenmektedir.

Okyanus asitlenmesi nedir?

Atmosferdeki aşırı karbondioksitten kaynaklanan sıcaklıkların yanı sıra okyanuslardaki tüm suların kimyasal yapısındaki değişimlerdir. Değişiklikler suyun pH’ını düşürmeye yöneliktir.

Bunu daha iyi anlamak için öncelikle pH’ın atmosferik Karbon Dioksit ile birlikte ne olduğunu anlamanız gerekir.

Okyanus suyun pH’ı nedir?

Suyun pH’ı suyun ne kadar asidik veya ne kadar bazik olduğunun ölçüsüdür. Ölçek 0 ile 14 arasındadır ve 7 nötr noktasıdır (saf su). PH 0’a yakınsa, bu su daha asidiktir. 14’e yakınsa, daha baziktir.

Düşük pH değerine sahip denizlerin ve okyanusların, deniz organizmaları ve ekosistemler için büyük sorunlara neden olduğu bilinmektedir.

Advertisement

Karbon Dioksit (CO2)

Atmosfer havadan oluşur ve hava aşağıdakileri içeren gazlardan oluşur: Oksijen % 21, Azot% 78, Argon% 0.9 ve Karbondioksit (CO2)% 0.04. Bu gazlar atmosferde doğal olarak meydana gelir. Bununla birlikte, atmosferdeki atmosferik CO2 konsantrasyonları, sanayi devriminden bu yana çok arttı. İnsanlar eskisinden çok daha fazla fosil yakıt yakıyorlar. Fosil yakıtlar, CO2’nin ana kaynağıdır. Amazon’un, diğer büyük orman örtülerinin yanı sıra atmosferdeki büyük CO2 soğurucuları olduğu biliniyor, ama aslında Okyanuslar, gezegendeki en büyük karbon havuzlarıdır.

Okyanusun Asitlenmesinin Nedenleri?

Okyanus suları sürekli çevresel gazlarla reaksiyona giriyor. Özellikle, okyanuslar atmosferdeki karbondioksiti yarısına kadar emer. Karbon döngüsünde de önemli bir rol oynarlar, bir karbon havuzu olarak hareket ederler.

Bu durumda, okyanusun veya deniz suyunun üst seviyesi veya tabakası (su) karbonik asit oluşturan CO2’i emer. Karbonik asit için kimyasal sembol H2CO3’tür.

İşte kimyasal denklem:

su + CO2 = H2CO3

Bu reaksiyon, sudaki Hidrojen iyonlarını arttırır ve karbonat iyonlarını azaltır. Reaksiyon ayrıca pH’ın yaklaşık 0.1 birim azalmasına yol açar. PH’ın düşmesi suyun asidikleşmesi anlamına gelir. Bu durumun karbonat iyonlarına bağlı olan canlı organizmalar üzerindeki etkisi çok önemlidir.

Advertisement

IPCC (Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli), okyanus pH seviyesinin 21. yüzyılda 0.14 ila 0.35 birim arasında düşeceğini tahmin ediyor.

Su pH seviyeleri dünya genelinde tutarlı değildir. Doğu Pasifik gibi bazı yerler daha düşük bir pH’a sahiptir ve arktik okyanus alanı daha yüksek bir pH’a sahiptir.

Yukarıdaki koşullar normaldir, ancak maalesef, dünya sanayi devriminden bu yana CO2 konsantrasyonlarında artış görülmüştür. Sonuç olarak, denge noktası biraz değiştiği için daha fazla CO2 okyanus suyu tarafından emilir.

Okyanus Asitlemesi bizi nasıl etkiler?

Okyanuslar, toplumlar, gıda, karbon emilimi, kültürel ve rekreasyon ile besin geri dönüşümü için olağanüstü ekosistem hizmetleri sunmaktadır.

Aşağıda okyanus asitlendirmesinin etkilerinden bazıları verilmiştir.

***Deniz Kabukluları

Bazı deniz ekosistemleri, özellikle de kabuklarını inşa etmek için kalsiyum karbonat kullananlar (mercan ve istiridye resifleri gibi), artan okyanus asitliğinden olumsuz etkilenirler.

Asidik okyanuslar okyanusta kabuklu hayvanlar için aşındırıcı olabilir. Antartika çevresindeki güney okyanusta bulunan bazı küçük deniz salyangozlarının kabuklarının zaten çözüldüğü ve potansiyel olarak bu bölgenin besin ağlarını değiştirdiği bilinmektedir.

Kabuklu deniz hayvanları ve resif oluşturan mercanlar, pH’daki en ufak bir düşüşten dolayı risk altındadır. Bu türlerin daha az hayatta kalması, daha az veya azalan mercan resif sistemleri anlamına gelir. Daha da önemlisi, bunlar, tüm deniz ekosistemlerinin temelini oluşturan birçok alg ve fitoplanktonun habitatlarını oluşturur.

***Biyojeokimyasal döngüler:

Okyanuslar, karbon döngüsünde, üst katmanlardan CO2 emerek ve bunları depolamak için okyanus yataklarına taşıyarak büyük bir rol oynarlar. Bu, O2 ve Karbonhidratları üretmek için CO2 ve güneş ışığını emen fitoplankton ile mümkündür. Buna “biyolojik karbon pompası” denir. Pompanın verimi, emilen CO2 miktarına ve üretilen kalsiyum karbonat miktarına bağlıdır. Asidik sular, CO2’i emen biyolojik bileşeni azaltır, böylece okyanusun karbon yuvası olarak rolünü yerine getirme kapasitesini azaltır.

***Ekonomik kayıplar:

Yumuşakçalar ve Midye larvaları, okyanus asidifikasyonu altında yoğun olarak incelenen türler arasındadır. 2100 yılına gelindiğinde, yumuşakça üretimindeki düşüşlerin, okyanus asitlenmesinden kaynaklanan zararlarının yaklaşık 130 milyar dolar olabileceği tahmin edilmektedir. Müthiş mercan resif sistemlerinin kültürel, ruhsal ve eğitsel değerlerinin hepsinin, asitlenme devam ederse oluşacak etkileri de sayılmalıdır.

Advertisement

Okyanus asitlenmesi nasıl azaltılabilir?

“Gelecekte okyanus koşullarındaki değişikliklerin ciddiyeti, önümüzdeki yıllarda ve on yıllarda enerji kullanımı konusunda yaptığımız seçimlere büyük ölçüde bağlı olacaktır”

Sorun iyi anlaşıldığı ve nedenleri açık olduğu sürece, bir sorunun etkisini en aza indirmek için her zaman yapabilecek bir şeyler vardır.

Karbondioksit emisyonlarını Azaltın:

İnsanlar fosil yakıtlardan enerji elde etmektedirler. Taşımacılık, endüstri ve evlerin hepsi fosil yakıt kullanır. Artık temiz enerjiye (veya yenilenebilir enerjiye) geçme zamanıdır. Son zamanlarda, yenilenebilir kullanımı artmakta ve buna büyük kaynaklar yatırılmaktadır – ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor, çünkü atmosferdeki CO2’yi azaltmanın tek yolu budur.

Hükümetler yeşil sektörün büyümesini teşvik etmeli ve fosil yakıtları daha az çekici hale getirmelidir. Yeşil enerji ucuz değildir, ancak gelecek için daha güvenlidir ve parasını çıkaracaktır.

Okyanus yönetimi:

Türler ve ekosistemler hali hazırda birçok sularda hassas ve tehlike altında olduğundan, bu türlerin korunmasını amaçlayan koruma alanları, yasalar ve politikalar oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Nesli tükenmekte olan türlerin peşine düşerek yasayı ihlal edenlere ağır para cezaları verilemlidir. Bu sayede deniz biyoçeşitliliğinin sağlığı iyileştirilecek ve CO2 emilimine yardımcı olan biyolojik faktörler daha az etkilenecektir. Avlama, aşırı avlanma ve yıkıcı balıkçılık uygulamalarını azaltmak için sürdürülebilir balıkçılık yapılmalıdır.

Eğitim ve bilinçlendirme

İnsanların, çevrelerinde meydana gelen şeylerin farkında olduklarında, yanlış yaptığımız şeyleri düzeltmeyi amaçlayan kurallara, yönetmeliklere ve politikalara olumlu yanıt verme olasılıkları daha yüksektir. Bireyler güvenilir kaynaklardan bilgi bulmalı ve paylaşmalıdır. Liderler eğitime yatırım yapmalı ve bu çevresel konular hakkında bilgi verilmeli ve herkesi çözümün bir parçası haline getirmelidir.


Leave A Reply