Olay İle İlgili Deyimler ve Anlamları Açıklamaları, İçinde Olay Hadise Geçen

0
Advertisement

İçinde ve anlamında olay, hadise kelimesi geçen deyimler nelerdir? Olay hakkında deyimler ve açıklamaları, anlamları.

Olay İle İlgili Deyimler

Arka resim kaynak: pixabay.com

Olay İle İlgili Deyimler ve Anlamları

 • “(bir olayın) arası soğumak”
  aradan zaman geçerek önemini yitirmek.
 • “(bir yer bir olaya) sahne olmak”
  bir yerde bir olay geçmek.
 • “olay çıkarmak”
  hoş olmayan bir durum yaratmak, hadise çıkarmak.
 • “olay yapmak”
  bir olayı gereğinden fazla büyütmek, sorun çıkarmak.
 • “olay yaratmak”
  ortada herhangi bir sebep yokken bir olaya yol açmak: Hınzır sıfır, sağda da olsa solda da olsa olaylar yaratıyor. -A. Boysan.
 • “olayın üstüne gitmek”
  olayı etraflıca araştırmak.
 • hadise çıkarmak
  olay çıkarmak: ‘Gürültü etmeden, iz bırakmadan, hadise çıkarmadan çalışıyorlar, arılar gibi.’ -E. M. Karakurt.

Olay Nedir? Sözlük Anlamı

“olay”
1. isim Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka
“O olaydan sonra bir daha yalnız kalmamıştık onunla.” – N. Cumalı
2. Önemli tarihsel olgu, fenomen
“Nötron bombası günümüzün olayıdır.”

 • “olay bilimi”
  Görüngü bilimi
 • “gölge olay”
  Bir olaya katılan fakat ona hiçbir etki yapmayan veya başka bir olay tarafından var edilerek ona bağlı kalan olay
  “Makinenin gürültüsü bir gölge olaydır.”
 • “sosyal olay”
  İnsanlar arası ilişkilerden doğan ve bir defa olup biten sosyal oluşum
  “Sanat eseri, estetik bir değerin taşıyıcısı olduğu kadar bir sosyal olaydır.” – S. Hilav
 • “devinme olayı”
  Yerin dönme ekseninin tutulum düzleminin normali çevresinde bir koni çizecek biçimde çok yavaş olarak dönmesi, presesyon
 • “şiddet olayı ”
  Çevreyi sindirmek için yaratılan olay veya girişilen hareket

Vuku Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Vuku”
  Olma, meydana gelme
 • “vuku bulmak “
  olmak, meydana gelmek
  “İstiyorum ki binlerce yıldızcık parlasın, göz alıcı bir fiziki hadise vuku bulsun!” – R. H. Karay
CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI
 • *** Vuku bulan bu olayların ışığında şunu söyleyebilirm ki hırsızlık yaftasını bu kişiler alınlarına kendi elleri ile yapıştırmışlardır.
 • *** Nasıl bir coğrafi olay vuku bulmuşta bu yapılar oluşmuş bilemedim.
 • *** Göz alıcı bir hadise vuku bulursa insanların ilgileri o yöne çekilir ve biz istediklerimizi yaparız dostum.
 • *** Vuku Arapça kökenli bir kelimedir.


Leave A Reply