Önemli İle İlgili Cümleler, Önemli Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Önemli ile ilgili cümleler. Önemli kelimesi içeren “Önemli” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

İle İlgili Cümleler

Önemli Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 1. Sanki önemli bir şey söyleyecekmiş gibi herkesi susturdu.
 2. Çocukların ruhsal ve psikolojik gelişimi fiziksel gelişimi kadar önemlidir.
 3. Hata yaptığın için üzülmeyi bırak artık. O kadar önemli değil.
 4. Yarın bu saatlerde önemli bir görüşmem var.
 5. Senin düşüncelerin benim için çok önemli, o yüzden lütfen benimle paylaş.
 6. Önemli önemsiz her evrağı saklamış, koca bir evrak yığını oluşturmuş.
 7. Doktor kalbinde önemli bir sorun olduğunu söyledi.
 8. Biraz sessiz olursanız önemli bir duyuru yapacağım.
 9. Bahreyn’deki yabancı topluluğunun önemli bir bölümü Bapco’da çalışanlardır.
 10. Bahamalar’ın dış ticaretinde en önemli yeri, ithalattaki payı yüzde 33,6, ihracattaki payı yüzde 78,8 olan ABD alır.
 11. Çeşitli geleneksel toplu eğlencelerin en önemlisi Noel’i izleyen günde ve yılbaşında düzenlenen Junkanoo geçit törenidir.
 12. En önemli adım, 1954’te eğitimde ırk ayrımının hukuksal temelini oluşturan yasaların kaldırılması oldu.
 13. Adanın yer aldığı körfez balıkçılık açısından önemlidir.
 14. Ressam Otto Dix’in Alman Dışavurumcu akıma önemli katkıları olmuştur.
 15. Ulaşım teknolojilerindeki gelişmeler malların hareketliliğinin artmasındaki en önemli etkendir.
 16. Son derece verimli alüvyal topraklan olan Bafra Ovasında önemli miktarlarda mısır, buğday, patates, arpa, soğan pirinç, ayçiçeği, şeker pancarı, tütün ve soyafasulyesi yetiştirilir.
 17. Hayvancılık ilçe ekonomisinde önemli yer tutan bir başka ekonomik etkinliktir.
 18. Et kombinaları ve yün depolarıyla önemli bir merkezdir.
 19. Baguio önemli bir altın çıkarım merkezidir; yöredeki Mankayan’da da bakır çıkarılır.
 20. Sürü hayvancılığı da il ekonomisinde önemli bir yer tutar.
 21. 11. yüzyılda Selçuklu egemenliği altındayken, İran’ın batısındaki en önemli kent oldu.
 22. Meryem Ana’ nın bir tasvirinin yer aldığı Parana Katedrali (1883) ve Arjantin Konfederasyonu’nun Senato Binası (1858) kentin iki önemli tarihsel yapısıdır.
 23. Özellikle Umuarama, Rondon ve Londrina’daki kahve plantasyonları Paranâ’yı Brezilya’nın en önemli kahve üretim bölgelerinden biri durumuna getirmiştir.
 24. Paranaguâ ve Antonina en önemli limanlar, Curitiba ve Londrina ise belli başlı havaalanlarının bulunduğu kentlerdir.
 25. İlk belirtiler kronik ishal ve kilo kaybıdır, süt yapımı önemli ölçüde azalır.
 26. Magnetik alan yalnızca yörüngeyi dairesel tutma işlevini gördüğü için, bu alanı oluşturan mıknatısın dairesel yörüngeyi kapsayan bir halka biçiminde olması yeterlidir; böylece mıknatısın büyüklüğü ve maliyeti önemli ölçüde azaltılmış olur.
 27. Önemli bir şey olmasaydı seni rahatsız etmezdim.
 28. Küçük bir çocuk için anne sevgisi dünyanın en önemli şeyi olabiliyor.
 29. Günümüzde artık paranın önemi her geçen gün daha da artmaktadır.
 30. İzmir ve Manisa bölgesinde önemli tarım alanlarının haşhaş ekimine ayrılması ekonomik anlamda büyük getiri getirecek bir hareketinde başlaması anlamına geliyor.


Leave A Reply