Ophioglossaceae Bitkisi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ophioglossaceae bitki alesi nedir, özellikleri nelerdir? Ophioglossaceae ailesinin üyeleri hangi bitkilerdir, nasıl yetişirler, hakkında bilgi.

Ophioglossaceae

Ophioglossaceae; Ophioglossales takımından, öbür eğreltilere çok benzemeyen ilkel eğreltilerin oluşturduğu familya. Dört cins ile 70-90 arasında türü kapsayan bu familyanın üyeleri biri verimli, öbürü verimsiz iki bölümden oluşan yapraklarıyla ayırt edilir; parçalanmamış verimsiz bölüm yapraksı yapıda, bunun önünde yer alan verimli bölüm ise kenarlarında sporangiyumlar (spor kesesi) taşıyan saplı yapıda organlardır. Türlerin çoğu her mevsim yalnızca bir tane yaprak üretir. Bu familyada yer alan cinsler temelde sporangiyumlarının konum ve yapısına göre birbirlerinden ayrılır.

Tropik ve ılıman kesimlerde yetişen Ophioglossum türleri yapraklarının verimli bölümlerinin ucunda iki sıra halinde dizilmiş sporangiyumlarıyla dikkati çeker. Botrychium dünyanın hemen her yerine yayılmıştır. Helminthostachys cinsinin tek türü olan H. zeylanica Sri Lanka ve Himalayalar’dan Avustralya’ya kadar uzanan bölgelerde yetişir; iki kenarda grup oluşturan sporangiyumları vardır. Tek bir türü bulunan Güney Afrika kökenli Rhizoglossum, familyanın öbür üyelerinden değişik olarak verimli ve verimsiz bölümleri olan tek bir yaprağa değil, ayrı ayrı verimli ve verimsiz yapraklara sahiptir.


Leave A Reply