Oran Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Oran ne anlama gelir? Oran kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo
“Yerli oyunların çeviri oyunlara oranı değişti ve yükseldi.” – M. And
2. İki şeyin birbirini tutması, karşılıklı uygunluk, tenasüp
3. Akıl yoluyla gerçeğe yakın olduğuna inanılarak verilen yargı, tahmin
4. İki büyüklük, iki nicelik arasındaki bağıntı
“Üçün sekize oranı.”
İki tam sayının bölümü olmayan (sayı)
İki geometrik biçimin kenarları arasındaki oran
Bir ülkedeki doğumların sayısal durumu
Kredi işlemlerinin kısa, orta ve uzun vadeli olmasına, kredi tiplerine ve sermaye piyasası, para piyasası vb. piyasa biçimlerine bağlı farklılıklardan oluşan ve para sahibinin üretimden aldığı pay oranı, faiz haddi
Bir ülkede toplam nüfusa göre ölüm sayısının oranı
Alınacak verginin yüzde olarak niceliğini gösteren sayı


Leave A Reply