Organik ve İnorganik Bileşiklerin Özellikleri, Organik ve İnorganik Arasındaki Farklar

0
Advertisement

Organik ve inorganik bileşiklerin özellikleri ve arasındaki temel farklar nelerdir? Maddeler halinde organik-inorganik bileşiklerin farkları.

Organik vs İnorganik

“Organik” kelimesi, kimyada, ürün ve gıda hakkında konuştuğunuzdan çok farklı bir anlama gelir. Organik bileşikler ve inorganik bileşikler kimyanın temelini oluşturur. Organik ve inorganik bileşikler arasındaki temel fark, organik bileşiklerin her zaman karbon içermesi ve çoğu inorganik bileşiklerin karbon içermemesidir.

Ayrıca, hemen hemen tüm organik bileşikler karbon-hidrojen veya C-H bağları içerir. Bir bileşiğin organik olarak kabul edilmesi için karbon içermesinin yeterli olmadığını unutmayın. Hem karbon hem de hidrojen arayın.

Organik Bileşik veya Molekül Örnekleri

Canlı organizmalarla ilişkili moleküller organiktir. Bunlara nükleik asitler, yağlar, şekerler, proteinler, enzimler ve hidrokarbon yakıtları dahildir. Tüm organik moleküller karbon içerir, hemen hemen hepsi hidrojen içerir ve birçoğu da oksijen içerir.

 • DNA
 • sofra şekeri veya sakaroz, \displaystyle {{C}_{{12}}}{{H}_{{22}}}{{O}_{{11}}}
 • benzen, \displaystyle {{C}_{6}}{{H}_{6}}
 • metan, \displaystyle C{{H}_{4}}
 • etanol veya tahıl alkolü, \displaystyle {{C}_{2}}{{H}_{6}}O

İnorganik Bileşiklere Örnekler

İnorganikler, tuzları, metalleri, tek elementlerden yapılmış maddeleri ve hidrojene bağlı karbon içermeyen diğer bileşikleri içerir. Bazı inorganik moleküller aslında karbon içerir.

Advertisement
 • sofra tuzu veya sodyum klorür, NaCl
 • karbondioksit, \displaystyle C{{O}_{2}}
 • elmas (saf karbon)
 • gümüş
 • kükürt

C-H Bağları Olmayan Organik Bileşikler

Birkaç organik bileşik karbon-hidrojen bağları içermez. Bu istisnaların örnekleri şunları içerir:

 • karbon tetraklorür \displaystyle \left( {CC{{l}_{4}}} \right)
 • üre \displaystyle \left[ {CO{{{\left( {N{{H}_{2}}} \right)}}_{2}}} \right]

Organik Bileşikler ve Yaşam

Kimyada karşılaşılan organik bileşiklerin çoğu canlı organizmalar tarafından üretilirken, moleküllerin başka işlemlerle de oluşması mümkündür.

Örneğin, bilim adamları Plüton’da keşfedilen organik moleküllerden bahsettiklerinde bu, dünyada uzaylıların olduğu anlamına gelmez. Güneş radyasyonu, inorganik karbon bileşiklerinden organik bileşikler üretmek için enerji sağlayabilir.

ORGANİK VE İNORGANİK BİLEŞİKLER ARASINDAKİ TEMEL FARKLAR

 • *** Organik bileşiklerin temel kaynağı canlı organizmalar iken inorganik bileşiklerin temel kaynağı doğadaki minerallerdir.
 • *** Organik bileşikler kovalent bağlı bileşikler olup erime ve kaynama noktaları iyonik bağlı birçok inorganik bileşikten daha düşüktür.
 • *** -OH, -COOH, -NH2 gibi hidrofil grup içermeyen organik bileşikler suda çözünmez ancak eter, benzen, karbon tetraklorür gibi hidrofob nitelikte olan organik çözücülerde iyi çözünür. İnorganik bileşikler ise genellikle suda çözünür.
 • *** Organik bileşikler C – H bağının elektronlarını verme eğiliminden dolayı indirgen olup bu elektronları oksijene aktarabildikleri için yanıcıdır. İnorganik bileşiklerin çoğu ise yanıcı değildir.
 • *** Organik bileşiklerin moleküler yapılarından dolayı tepkimeleri yavaş yürür. İnorganik bileşiklerin ise iyonik yapılarından dolayı tepkimeleri genellikle hızlı yürür.
 • *** Organik bileşikler genellikle kendine has özel kokulara sahiptir. (Aseton, naftalin v.b.) İnorganik bileşikler genellikle kokusuzdur.
 • *** Organik bileşiklerin yapısında C atomu dışında H, O, N, P, S, F, Cl, Br, I gibi atomlarda bulunabilir. Doğrudan C atomuna bağlı olarak Ni, Co, Mg gibi atomlarında bulunduğu organometalik bileşiklerde bilinmektedir.


Leave A Reply