Orman Haftası İle İlgili Yazı – Orman Haftası Uzun Kısa Yazı Örnekleri

35

Orman haftası ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Orman haftasının anlam ve önemini anlatan orman haftası ile ilgili yazı örnekleri.

Orman Haftası İle İlgili Yazı

Advertisement

ORMAN HAFTASI “21-26 Mart”

Orman, ağaç ve doğal zenginliklerimizi korumanın önemini belirtmek ve benimsetmek amacıyla Orman Haftası düzenliyoruz.

Ormanlar yurdumuzun doğal zenginlikleridir. Yurt savunması, orman ürünleri, iklim, su kaynakları, av hayvanları, doğal güzellikler yönünden ormanlarımızın büyük yararları vardır.

En zengin ormanlarımız Batı Karadeniz Bölümü’nde Bolu ve Kastamonu illerimizdedir. Buraya “Orman Denizi” diyoruz. Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde de ormanlarımız vardır. Bozkır adını verdiğimiz İç Anadolu Bölgesi’nde ancak su boylarında; söğüt, kavak ağaçları yetişir. Doğu, Güneydoğu bölgelerimiz orman ve bitki örtüsü yönünden pek zengin sayılmaz.

Keçiler ilkbaharda orman ağaçlarını taze sürgünlerini yerler, ağacı kuruturlar. Bazı çiftçiler yakacak odun, kömür elde etmek, tarla açmak amacıyla ağaçları keserler, yok ederler. Dikkatsizlik yüzünden ya da bilerek ormanın yakılması felâketimizi hazırlar. Ormanı korumaya çok önem veren TBMM, Orman Kanunu çıkarmıştır. Bu kanuna göre ormanlarımıza zarar verenler çok ağır cezalara çarptırılır.

Advertisement

İklimi yumuşatan, su kaynaklarını besleyen, yağmur bulutlarını çeken, yurdu çöl olmaktan kurtaran ormanlarımızdaki ağaçlardan 6.000 çeşit eşya yapılır. Kâğıt, kalem, kapı, pencere, sıra, masa hep ağaçtan yapılır. Orman olmasaydı; sandalye, koltuk, karyola, ev yapmakta güçlük çekerdik. Orman olmasaydı; tepelerin, dağların insana hüzün veren, ürkütücü bir görünümü olurdu. Kuşlar, geyikler var olmazdı.

Ormanlarımızın denetimi Orman Bakanlığı’nın elindedir. Ormanlarımızı korumak, gerekli kesimi yaptırmak, yeni orman alanları elde etmek için ağaç dikmek, sayıları 16’yı bulan Ulusal Parklar oluşturmak, korumak bu bakanlığın görevidir.

Biz de her yıl bir fidan dikelim. Diktiğimiz fidanları su, gübre, gerekirse budama, ilâçlamadan yoksun bırakmayalım. Ağaçlarda çocuklar gibi yakın ilgimize muhtaçtır.

Ormanları Korumak İçin:

1. Yanan kibrit ve sigaraları ormana atmayalım.
2. Orman yangınını ilgililere hemen haber verelim.
3. Orman içinde ateş yakmayalım, yakılmışsa hemen söndürelim.
4. Ormana keçileri vb. hayvanları başıboş salmayalım.
5. Orman idaresinden izinsiz ağaç kesmeyelim, kesenleri ilgililere duyuralım.
6. Ağaç bayramlarına katılalım, uygun yerlere ağaç dikelim.


YAZI – 2

Ormanlar, bir ülkenin akciğerleridir. Bulunduğu ülkenin en büyük zenginlik kaynağıdır. Yüzyıllardan beri ormanlar insanlar tarafından bilinmekte ve her türlü işte kullanılmaktadır. Bu nedenle orman ve insanlık iç içedir. Elimize aldığımız kalem, okuduğumuz kitap, yazdığımız defter, oturduğumuz sandalye, çeşitli ihtiyaçlarımızı karşılayan mobilyalarımız ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz yüzlerce alet, araç ve gereksinmelerimizi ormanlardan karşılarız.

Bütün bunları söylememize karşın yine de ulus olarak ormanlarımızın değerini tam olarak bilmemekteyiz. Ormana düşmanca davranma ta ilk çağlarda başlamıştır. O zamanlar dünyamızın pek çok yeri ormanlarla kaplı imiş. ilk çağlarda yaşayan insanlar ekip biçecek yer, hayvan otlatacak meralar elde etmek ve vahşi hayvanlardan korunmak için ormanları yok etmeye başlamışlardır. Bu garip ve kötü davranış, devirler boyu sürmüş ve bu zaman içinde hiç kimse ormanı korumayı pek düşünmemiş. Şu anda ise yurdumuzda ve dünyanın çoğu yerinde ormanlar bilgisiz kişiler tarafından arazi elde etmek amacı ile yok edilmekte ve her yıl milyonlarca ağaç yanıp, kül olmakta. Ormansız kalan toprak ise erozyonla sürüklenip gitmektedir.

Advertisement

Orman insanların ekmek, su, hava gibi sürekli ihtiyaç duydukları doğal kaynaklardan birisidir. Öyle ise niçin ormanlarımızı korumuyoruz? Biraz arazi kazanmak, kışın yakacak parası vermemek için ormanları yok eder; sonra da “Benim aklım ermez,ben cahil birisiyim. Ormanın ne faydasını bilirim, ne önemini” diyerek suçu üstümüzden sıyırır atıveririz. Bizim, hepimizin olan bu ulusal serveti korumak ve daha da çoğaltmak, bir vatandaşlık görevimizdir. Bu yönde çalışmayıp da sürekli ormanları yok etme amacı güden kişilerin vatan hainlerinden ne farkı vardır?

Her yıl yaz aylarında basın ve yayın yolu ile sık sık orman yangınlarını işitiyoruz. Öyle oldu ki artık bu haberleri dinleye dinleye orman yangını bizler için olağan bir haber haline geldi. Yaz aylarında ormanlara kamp ya da piknik yapmaya gideriz. Yakılan kamp ateşleri, söndürülmeden atılan sigaralar nedeniyle binlerce hektarlık ormanlarımız yanmakta ve bizler bu ciddi sorunu basit birer haber olarak dinleyip geçiştirmekteyiz.

Ormanlar senin, benim, onun değil hepimizin ve gelecek kuşaklarındır. Ormanlarımızı çok iyi korumalı ve ormanın baş düşmanı keçi ile baltayı ormana hiç sokmamalıyız.

Ormanın saymakla bitiremeyeceğimiz yararlarından başlıcaları şunlardır:

1- Endüstride hammadde olarak kullanılır.
2- Ulaştırma, imar, madencilik gibi alanlarda kullanılır.
3- Odun, kereste, bina ve araç-gereç yapımında kullanılır.
4- Kökleriyle toprağı tutarak erozyonu önler.
5- Çeşitli bitki ve hayvanlara barınaklık yapar.
6- Bulundukları yerlerde iklim şartlarına etki ederler.
7- Ormandaki ağaçların kabuk, yaprak ve yemişlerinden yararlanılır.
8- Reçine, sakız, kauçuk gibi maddeler elde edilir.
9- Temiz bir çevrenin ve doğal güzelliğin kaynağıdırlar.
10- Av ve orman turizminin gelişmesini sağlarlar.
11- Savaşlarda korunak görevi yaparlar.
12- Buz gibi akan kaynak suları, mis gibi kokan çamları ile bizleri mutlu yapar, hayatımıza neşe ve mutluluk getirirler.

Ormanların bu kadar yararlarını saydıktan sonra biraz da yurdumuzdaki orman miktarına bakalım. Yurdumuzun ormanları yüzölçümüne göre çok azdır. Yüzölçümümüzün yüzde 13.7’sini ormanlar kaplamaktadır. Bunun yarısı ise niteliksiz ormanlardır. Ülkemizde ormanların kapladığı alan 10.583.687 hektar kadardır. Yani yurdumuz orman yönünden fakir bir ülkedir. Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki oldukça zengin ormanlar yanında, Güneydoğu ve iç Anadolu Bölgelerinde ise orman kaynaklarımız daha kıttır.

Büyük Ata’mızın ağaç ve orman sevgisini göz önüne alarak ormanlarımızı korumamız ve her yıl kıraç alanları ağaçlandırmamız bir yurtseverlik gereğidir. Bu nedenle ormanlarımızın korunması ve zenginleştirilmesi için 21-26 Mart tarihleri arası Orman Haftası olarak kutlanmaktadır. Bir hafta boyunca okullarda, kışlalarda, basın ve yayın organlarımızda ormanların önemi üzerinde durularak, çevremizdeki boş alanların ağaçlandırılması için çalışmalar yapılır. Çok önceleri elli milyon hektarlık orman arazisine sahip olan yurdumuzda şimdi, on milyon hektar orman sahası olması bizleri düşündürmeli, ulus olarak bu konuda ne kadar duyarlı olmanız gerektiğini anlatmalıdır.

Mutlu, sağlıklı ve neşeli insanlar yetiştirmek, güzel bir hayat sürmek istiyorsak ormanlarımıza sahip çıkmalı, yurdumuzu ağaçlandırmak için sürekli çalışmalıyız. Bilinmelidir ki, ormanlar en önemli ulusal zenginlik kaynaklarıdır.


35 yorum

Leave A Reply