Ormansızlaşmaya Çare Olabilecek Çözüm Örnekleri Nelerdir?

0
Advertisement

Ağaçların hızla kesilmesi çevreyi tehlikeye atmaktadır. Ormansızlaşma derhal ilgilenilmesi gereken büyük bir endişe olarak öne çıkıyor. Ağaçları kurtarmak için inisiyatif kullanmanın tam zamanı.

Ormansızlaşma için etkili çözümler geliştirerek gezegeni daha yeşil ve sağlıklı hale getirmek için bir araya gelelim. Ormansızlaşma, belirli amaçlarla ormanların veya ağaç standlarının temizlenmesi veya kaldırılması olarak tanımlanabilir, böylece arazi orman dışı kullanım için kullanılabilir hale gelir. İnsanlığın bu çözücü eylemleri, doğada dayanılmaz bir dengesizliğe neden olmaktadır ve iklim değişikliğine, nadir hayvanların yok olmasına, çölleşmeye ve nüfusun yer değiştirmesine yol açan önemli bir faktördür. Ormansızlaşma aynı zamanda su döngüsünün, küresel ısınmanın ve toprak erozyonunun en önemli nedenlerinden biridir. Kontrol edilmezse, dengesizliğin Dünya üzerindeki yaşamı tehdit etmesi muhtemeldir.

Ormansızlaşmaya Çözümler

Ormansızlaşma gerekçesiyle kârlılık koşusu dünyayı yıkım ve ıssızlığa doğru yönlendiriyor. Harekete geçmek için çok geç olmadan bu tür faaliyetlerin kontrol edilmesine ihtiyaç vardır. Gezegenimizi ormansızlaşmanın zararlı etkilerinden kurtarmaya yardımcı olabilecek birkaç çözüm.

Geliştirilmiş Tarım Yöntemleri

Üzerindeki ağaçların temizlenmesi gereken ekinleri ve arka sığırları yetiştirmek için arazi gereklidir. Bunu önlemek için, çiftçilerin yeni tarım yöntemlerine dahil edilmesi gerekmektedir. Bu, ağaçların gelişigüzel kesilmesini önleyebilir.

Ormansızlaşma

Döngüsel Tarım

Döngüsel tarımda toprak, toprak verimliliğini kaybedene kadar ekim için kullanılır, daha sonra terk edilir. Doğal bitki örtüsü toprağı birkaç yıl içinde tekrar verimli hale getirir. Arazinin çorak kaldığı zaman aralığı sığır otlatma için kullanılabilir ve bu, tarım için arazi oluşturmak için daha fazla ağaç kesilmesi gerekmediği için ormanların korunmasına yardımcı olabilir.

Advertisement

Ürün rotasyonu

Bu tür tarımda, mevsimlik ekinleri birbiri ardına yetiştirmek için aynı arsa kullanılmaktadır. Bu, ekim için yeni arazi elde etmek için ağaçların kesilmesini önler. Mahsul rotasyonu toprağın verimliliğini de arttırır.

Yüksek Verimli Çeşit Tohumların Kullanımı

Bu, genellikle kuraklığa ve böceklere karşı dirençli olan oldukça verimli tohumlar kullanan bir tarım tekniğidir. Bu tohumlar daha küçük bir araziyi kullanırken daha fazla üretirler. Bu tohumların kullanımı ile, ağaçları kesme ihtiyacı daha azdır ve aynı toprak parçasından daha yüksek bir üretim elde edilir.

suda bitki yetiştirme

Çözünmüş besin maddeleri içeren suda (topraksız) bitki yetiştirme özel bir tarım tekniğidir.

Bu teknikler, doğru bir şekilde takip edilirse, ormansızlaşmayı önlemeye kesinlikle yardımcı olabilir. Çiftçiler ayrıca erozyona ve kısırlığa yol açan ağaçların ve yoğun tarımın zararlı etkileri konusunda da bilgilendirilmelidir.

Uluslararası Programlar

Son yıllarda kesilen ağaçların oranını sınırlamak ve kontrol etmek için çeşitli programlar hazırlanmıştır.

Program İhtiyacı

Ulusal bir girişim olarak, her ülkenin hükümeti ormansızlaşmayı durdurmak ve suçlulara karşı katı bir eylemde bulunmak için kurallar koymalıdır. Ağaç dikimi için inisiyatiflerin hem kentsel hem de kırsal alanlarda alınması gerekir. Kentsel kalkınma programları çorak arazi kullanmalı ve orman örtüleri de bundan rahatsız edilmemelidir. Orman alanları korunmalı ve ormancılık uygulamaları izlenmelidir. Ağaç kaybını telafi etmek için önlemler alınmalıdır.

Advertisement

Hükümet ayrıca ağaçlandırmada yer alan kuruluşlara özel teşvikler sağlamalıdır. Ağaçlandırma ile aktif olarak ilgilenmelerini sağlamak için kurumlara vergi indirimleri verilmelidir.

Su tedariki yetersiz olan alanlarda ağaçlar yetiştirilemez. Su kıtlığı tüm eko ​​sistemi bozabilir. Suyun korunması ve uygun şekilde dağıtılması bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir. Su yönetimi programları su israfının azaltılmasını sağlamalıdır. Suyun az olduğu bölgelerde su bulundurmak, bu bölgelerdeki ağaçların büyümesini desteklemeye yardımcı olabilir.

Orman ile ilgili şiirler

Ağaçlandırma

Ağaçlandırma, çevrenin yanı sıra insan yaşamının kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur. Ağaçlar kirliliğin azaltılmasına ve küresel ısınmanın azaltılmasına yardımcı olur. Birçok Doğu Asya ülkesi ormansızlaşmayı tersine çevirmeyi başarıyla başardı. Çin, son on yılda arazi alanlarının orman örtüsüne dönüştürülmesinde büyük bir değişim gösterdi. Ağaçlandırma için özel bir girişim olarak Çin, ülkede “Ulusal Ağaç Dikme Günü” ilan etti. Almanya, Kanada ve ABD gibi diğer birçok ülke bir girişimde bulunmuş ve ormanlık alanlarını ağaçlandırma yoluyla artırma sürecindedir.

Farkındalık Yaratmak

İnsanlara ağaçların önemini fark ettirmek gerekiyor. Okullar ve diğer eğitim kurumları öğrencilere ağaç ihtiyacını ve kesimlerinin çevresel etkilerini öğretmelidir. Orman örtülerinin gezegen üzerindeki önemi ve ağaç kesmenin hayata nasıl zarar verebileceği konusunda farkındalığın yayılmasına yardımcı olmalıdırlar. Seminerler, sahne gösterileri ve ofis kampanyaları ağaçlandırma ihtiyacının temel olarak anlaşılmasına yardımcı olabilir. Bu tür kampanyalar insanları eğitmeye ve ormansızlaşmanın olumsuz etkileri konusunda bilgilendirmeye yardımcı olabilir.

Tohum

Geri Dönüştürülmüş Ürünleri Kullanma

Geri dönüşüm, yeni ürünler oluşturmak için kullanılmış veya terk edilmiş materyali kullanma işlemidir. Kağıt pedler, alışveriş torbaları, kitaplar, kağıt mendil gibi geri dönüştürülmüş kağıt ürünlerinin kullanılması, geri dönüştürülmüş ürünlerin kullanılması ağaçların kesilmesi ihtiyacını azalttığı için ormanların korunmasında yardımcı olabilir.

Ağaç dikme

Ağaç dikimi için inisiyatifler bireysel düzeyde alınmalıdır. Her birimiz, örneğin her ay bir ağaç dikmeye karar verirsek, ağaçlandırma çok temel bir seviyede başlayabilir. Tepelerde, şehrin eteklerinde veya nehir kenarlarında verimli toprak yamaçlarında ağaç dikmek için grup girişimleri kesinlikle yardımcı olabilir. Birinin kendi bahçesine veya okulunun veya işyerinin etrafındaki bir alana bir veya iki ağaç dikmekle başlamak çok fazla zaman almaz. Düzenli olarak yapılırsa, yeşil kapağın yayılmasına katkıda bulunabilir. Bu aynı zamanda geçmişte ağaç kaybını telafi etmeye ve daha sağlıklı bir ortamı teşvik etmeye yardımcı olmalıdır. Daha fazla ağaç dikin, çevreyi koruyun ve Dünya’yı yaşamak için daha iyi bir yer haline getirin.


Leave A Reply