Orpiment Nedir? Hakkında Bilgi

0

Orpiment nedir, ne demektir? Orpiment (Sarı Zırnık) mineralinin özellikleri nelerdir, nerelerde kullanılır, Orpiment hakkında bilgi.

Orpiment

Orpiment; Sarı Zırnık olarak da bilinir, arsenik sülfür \displaystyle \left( A{{s}_{2}}{{S}_{3}} \right) yapısında saydam sarı renkli mineraldir. Kaynarcalarda, çoğunlukla realgarın (kırmızı zırnık) değişime uğraması sonucunda ya da hidrotermal damarlarda düşük sıcaklık çökeli halinde oluşur. Elde edildiği başlıca yerler Romanya’da Copalnic, Almanya’da Andreas-Berg, İsviçre’de Valais ve Türkiye’de Hakkâri ilidir. Orpiment monoklinal sistemde kristalleşir.

Orpiment sözcüğü, Latincedeki auri (altın) ve pigmentum (boya) sözcüklerinin bileşiminden gelir. Ortadoğuda sanatçılar orpimenti boyarmadde olarak kullanmışlar, Batılı ressamlar ise bu maddeden ancak 18. yüzyılda yararlanmaya başlamışlardır. Ama son derece zehirli olduğundan, orpiment bir süre sonra yerini başka boyarmaddelere, özellikle kadmiyum sarısına bırakmıştır.


Leave A Reply