Orta İle İlgili Cümleler

0
Advertisement

Orta ile ilgili cümleler. Orta kelimesi içeren “Orta” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Orta İle İlgili Cümleler

 1. *** 927’de, Orta Asyalı Kitan kabilelerinin saldırılarıyla Parhe’nin varlığı sona erdi.
 2. *** Bana güzel bir orta şekerli kahve yapar mısınız?
 3. *** Kasırga (hurricane) mevsimi temmuz ortalarından kasım ortalarına değin sürer.
 4. *** 1867’de Sultan Abdülaziz ve annesi Pertevniyal Valide Sultan tarafından yaptırılan cami, ortada bir büyük kubbe ve köşelerde küçük yarım kubbelerle örtülü bir ana mekândan oluşmaktadır.
 5. *** SSCB’de de güçlükler genellikle uygulamada ortaya çıkıyordu.
 6. *** Kara Ormanlar yöresinde, Oos Irmağının orta çığırında yer alır.
 7. *** Bu şişlik, bademcik kapsülünden başlayarak boynun gevşek bağ dokusuna doğru yayılır ve iltihaplı bademciği boğazın ortasına doğru iter.
 8. *** Teşkilat tamamen İsrail sorunundan dolayı ortaya çıkmıştır.
 9. *** M.S. 14. yüzyıl ortalarında Taceddinoğullarının yönetiminde kalan yörenin, 1418’de Osmanlı topraklarına katıldığı bilinmektedir.
 10. *** Kumaş kuruduktan sonra çözülür ve ortaya düzensiz daireler, noktalar ve şeritler çıkar.
 11. *** Kareh Irmağının verimli vadisinde, Akdeniz’le Orta Asya arasındaki eski kervan yolu üzerinde yer alır.
 12. *** Okullaşma oranı ilköğretimde yüzde 85, ortaöğretimde ise yüzde 20’dir.
 13. *** Bu çeşitlilik evrim süreci boyunca ortaya çıkan yararlı değişimlerin (mutasyon) seçilmesini ve saklanmasını olanaklı kılmıştır.
 14. *** Odaklama amacıyla magnetik alan şiddetinin yarıçap büyüdükçe azaltılması ve hızı gittikçe artan parçacıkların kütlelerinin de (görelilik etkisi nedeniyle) büyümesinden dolayı dolanma frekansı ile elektrotlara uygulanan alanın frekansı arasında bir fark ortaya çıkar.
 15. *** Sikiotronun bu sakıncasını ortadan kaldırmak amacıyla senkrosiklotron adı verilen parçacık hızlandırıcısı geliştirilmiştir.
 16. *** Alman üniversitelerinde ve Paris’teki Ecole des Chartes’ta öğrenim gördükten sonra, College de France’ta ortaçağ Fransız edebiyatı dersleri vermeye başladı.
 17. *** Sert hamurlu porselen sanayisi varlığını, Sevres porseleni tekelinde 1766’dan sonra ortaya çıkan bir boşluğa borçludur.


Leave A Reply