Osmanlı Askeri Teşkilatı (Kısaca)

0
Advertisement

Osmanlı askeri teşkilatı hakkında kısa bilgiler. Özellikle kuruluş dönemine ait Osmanlı askeri teşkilatı

Yeniçeri ResmiOsmanlı Devleti’nde sınırların genişlemesiyle birlikte askeri teşkilatta da önemli gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı askeri teşkilatlanmasının gelişmesinde; daha çok Türkiye Selçukluları, ilhanlılar ve Memlükler etkili olmuştur.

Osman Bey Dönemi’nde tamamen beyliklerin gönüllülük esasına dayalı askerlerinden oluşan bir ordu anlayışı vardı. Orhan Bey döneminde ‘Yaya ve Müsellem’ adıyla ilk Osmanlı düzenli ordusu kuruldu.

I. Murat döneminde, çok geniş sınırlara ulaşılmasının sonucunda daha güçlü ordulara ihtiyaç duyulmuştu. Bunun sonucunda, Kapıkulu Ocakları kuruldu.

Yine I. Murat Dönemi’nde, Dirlik Sistemi uygulanmaya başlanarak Tımarlı Sipahiler yetiştirilmeye başlandı.

I. Murat Dönemi’nde savaşta alınan esirlerin beşte biri, Pençik Sistemi adı altında askere alınmaya başlanmıştır.

Advertisement

II. Murat Dönemi’nde Yeniçeri Ocağı kuruldu. Bu ocağa asker alımı, Devşirme Sistemi’ne göre düzenlendi. Fakat 16. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti’nin askeri gücüne büyük bir katkı sağlayan Yeniçeri Ocağı, zamanla disiplinini kaybederek isyanlara neden oldu. Ocağın devlete verdiği zarar vermesi nedeniyle II. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırıldı.


Leave A Reply