Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi Kısa Özeti

0
Advertisement

Osmanlı İmparatorluğunun en güçlü olduğu dönem olan Yükselme Devrine genel bir bakışın yapıldığı bu dönem hakkında kısa özet bilgi.

Osmanlı İmparatorluğu Yükselme Dönemi Haritası

Osmanlı devletinin yükselmesi Fatih Sultan Mehmet ile başlar (1451 – 1481); XVI. yüzyılın başlarında torunu Yavuz Sultan Selim (1512 – 1520) ve onun oğlu Kanuni Sultan Süleyman…..(1520 – 1566) zamanlarında sınırlarımız doğu ve batıda çok genişler.

Bu genişleme, Kanuni Sultan Süleyman’ın son sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa‘nın ölümünden sonra yükselmenin eski hızı kesilirse de, gene duraklamaz. Osmanlı orduları XV. yüzyılın sonlarında İran ve Avusturya yönlerinde ilerlemelerine devam ederek, bir yandan Hazar denizi kıyılarına, bir yandan da Viyana kapılarına kadar dayanırlar.

Osmanlıların yükselmeleri başlıca üç yönden gelişir. Doğuda Akkoyunlular, İran Safevîleri ve güneyde Mısır Memlûkleri ile savaşırlar. Bunlardan Akkoyunlu ve Memlûk devletlerini yıkarlar. Yalnız Safevîler devletini yıkamazlar. Fakat İranlıların ellerinden Doğu Anadolu ile Irak’ı alırlar.

Yükselme devrinin en önemli savaşları batıda Macar ve Avusturyalılarla olur. Bunlardan Macar devleti yıkılır. Avusturya’nın başkenti Viyana kuşatılır. Bu yüzden başlayan savaşlar bütün XVI. yüzyıl boyunca zaman zaman yenilenir. Bir yandan da Osmanlı donanmaları Akdeniz ve Hint okyanusunda dolaşarak büyük ülkeler fethederler. Akdeniz bu devirde bir Osmanlı gölü haline gelir. Bütün Kuzey Afrika kıyıları Osmanlı-ülkesine katılır. Venediklilerin elinde bulunan birçok adalar, bu arada Kıbrıs alınır. Arabistan, Yemen ve Habeş kıyıları, Osmanlı ülkesine katılır.

Advertisement

Leave A Reply