Osmanlı Padişahı 3. Osman Kimdir? Hayatı, Dönemi Yaşananlar Nelerdir?

0
Advertisement

3. Osman Kimdir? Osmanlı padişahı 3. Osman’ın hayatı, yaptıkları nelerdir? 3. Osman dönemi yaşanan önemli olaylar hakkında bilgi.

3. Osman

Osmanlı Padişahı 3. Osman Hayatı

3. Osman; (d. .2 Ocak 1699, İstanbul – ö. 30 Ekim 1757, İstanbul), Osmanlı padişahıdır (1754-57).

II. Mustafa’nın oğluydu. Annesi Şehsuvar Sultan’dı. Şehzadelik dönemini sarayda kapalı bir ortamda geçirdi. Büyük kardeşi I. Mahmud’un ölümünden sonra ileri bir yaşta tahta çıktı (13 Aralık 1754). Tahta çıkış töreninde, gelenek olmadığı halde askerlerin yanı sıra asker emeklilerine de cülus bahşişi dağıttı. Kısa süren hükümdarlığı döneminde birkaç kez sadrazam değiştirdi.

Önce I. Mahmud döneminde atanmış olan Köse Bahir Mustafa Paşa’yı görevden alarak yerine Hekimoğlu Ali Paşa’yı atadı. Ama Şehzade Mehmed’in öldürülmesi düşüncesine karşı çıkması ve işlere fazla karışması nedeniyle onu sürgüne gönderdi. Ardından Naili Abdullah Paşa’yı rüşvet aldığı ve hileye saptığı gerekçesiyle görevden uzaklaştırdı. Sadrazam Bıyıklı Ali Paşa’yı da benzer bir gerekçeyle idam ettirdi. 1756’da yeniden sadrazamlığa getirdiği Köse Bahir Mustafa Paşa’yla anlaşarak Şehzade Mehmed’i öldürttü.

Osmanlı Devleti ile Rusya ve Avusturya arasında Belgrad Antlaşması’yla (1739) sağlanmış olan barışın sürdüğü bu dönemde, dış ilişkilerde önemli bir gelişine olmadı. Buna karşılık istikrarsız yönetim ve sık sık sadrazam değiştirilmesi iç huzursuzluğa ve bazı eyaletlerde ayaklanmalara yol açtı. Öte yandan İstanbul’da iki büyük yangın çıktı (1755, 1756). Yanan semtler yeniden inşa edildi, ayrıca I. Mahmud döneminde yapımına başlanan Nuruosmaniye Camisi tamamlanarak hizmete açıldı (1755).

Advertisement

Kaynak – 2

OSMAN III. (1699 -1757)

Osmanlı padişahlarının 25.’sidir. II. Mustafa’nın küçük oğludur. Annesi Şehsuvar Vâlide Sultan’dır. Ağabeysi I. Mahmut padişah olunca, Şehzade Osman da veliahtlığa yükseldi. Onun ölümü üzerine 1754’te, 55 yaşında tahta çıktı. 1757′ Osman III. ye kadar 2 yıl 1 ay tahtta kaldı. Ölümünde 58 yaşındaydı. Yeni Cami’de ağabeysinin yanına gömüldü. Veliahdi olan Şehzade Mehmet onun ölümünden az önce öldüğü için, yerine Şehzade Mehmet’in kardeşi, III. Osman’ın amcasının oğlu III. Mustafa geçti.

III. Osman’ın kısa ve silik saltanatı Osmanlı tarihinde bir barış devresi olmuştur. III. Osman, kısa saltanatı sırasında, birçok sadrazam değiştirdi. Bunların sonuncusu Damat Koca Ragıp Paşa’dır.

Şimşirlikte geçen yıllarında piştahta adı verilen küçük yazı masaları ve çekmeceler yaptı. Yarım asra yakın bir saray odasında hapis hayatı yaşadığı için zayıf kişilikli bir padişah olarak hüküm sürdü.


Leave A Reply