Osmanlı’da Sanat ve Ekonomik Hayat (Özet)

0
Advertisement

Osmanlı Devleti’nde güzel sanatlar, mimarlık, süsleme nasıldır? Ekonomik hayat, tarım ve ticarette durum neydi? Özet bilgi.

Osmanlı

Osmanlı’da Sanat ve Ekonomik Hayat (Özet)

***Osmanlılarda güzel sanatlardan en çok mimarlık gelişmişti. Osmanlı Türk üslûbu denilen yapı tarzıyla yapılan yüzlerce cami, medrese, han, hamam içinde en güzellerini Mimar Sinan yapmıştır. Sinan’dan başka, Mehmet Ağa, Davut Ağa, Dalgıç Ahmet Çavuş ve Kasım Ağa gibi mimarlarımız da büyük ve ölmez eserler vücuda getirmişlerdir.

***Mimarlığın yanında onunla beraber gelişen güzel sanatlarımızdan çinicilik oymacılık, kakmacılık da pek ileri gitmişti.

***Süsleme sanatlarımızın en güzellerinden olan yazı, tezhip, minyatür ve nakış da milli sanatlarımızdan olup Türkler bu alanda da birçok değerli sanatçı ve hattat yetiştirmişlerdir.

***Osmanlı devletinin temeli toprak yönetimine dayanırdı. Onun için ekonomide de toprak esastı. Toprak, köylünün malıydı. Fakat dirliklere bölünerek askerler arasında pay. edilirdi. Tımar sahipleri her bakımdan köylüye yardım ederlerdi. Devlet de ekip biçmeyenin elinden toprağını alırdı. Osmanlılar arasında sanat da çok ileri gitmişti.

Advertisement

Askerliğe yarayacak her şey memleketimizde yapılırdı. Memleketimizin coğrafya durumu da ticarete çok elverişliydi. Fakat Türkler ticaretten çok tarım ve sanatla uğraşırlardı, ticaret işleri Hıristiyan ve Musevilere bırakılırdı. Kanuni’den beri verilegelen kapitülasyonlar da ticaret işlerimizin Avrupalıların eline geçmesini sağlamış ve zamanla milli sanatlarımız bu yüzden ölmüştür.


Leave A Reply