Ostrogotlar Hakkında Kısa Bilgi

0

Ostrogotlar kimlerdir, nerede ve ne zaman yaşamışlardır? Ostrogotların tarihçesi, yaşam tarzı, hakkında bilgi.

Advertisement

Ostrogotlar

Ostrogotlar, doğu gotları olarak da bilinir, İS 2. yüzyıldan başlayarak Roma İmparatorluğu’yla karmaşık temasları aracılığıyla tanınan ve Kavimler Göçü (Völkerwanderung) içinde yer alan Gotların bir kolu. İS 3. yüzyılda Karadeniz’in kuzeyinde bir konfederasyon, 5. yüzyıl sonlarında da Theoderich’in (Büyük) önderliğinde İtalya’da bir Got Krallığı kurmuşlardır.

Baltık Denizi dolaylarından gelen Ostrogotlar Don (ilkçağda Tanais) Irmağından Dinyester (ilkçağda Tyras) Irmağına, Karadeniz’den bugünkü Beyaz Rusya’nın güneyindeki Pripet Bataklıklarına kadar olan alanı egemenlikleri altına aldılar. Kral Ermanarich döneminde güçlerinin doruğuna ulaştıktan sonra gerilemeye başladılar. Söylentiye göre, yaşlanan Ermanarich Hunların yaklaşık 370’te saldırarak halkına boyun eğdirmesi üzerine intihar etti. Kiev’in güney ve güneydoğusunda mezarları ortaya çıkarılan Ostrogotlar büyük bir olasılıkla 3. yüzyılda yazıyı biliyorlardı; Romalılarla ticaret ilişkileri de çok gelişmişti. Hun egemenliğine girmelerinden sonra 80 yıl süreyle varlık gösteremeyen Ostrogotlar, 5. yüzyıl ortalarında Tuna’nın orta kesimindeki Pannonia’da Romalıların müttefiki olarak yeniden sahneye çıktılar. Ama büyük çoğunluk Orta Avrupa’ya ilerlerken Kırım’da kalan küçük bir grup ortaçağ boyunca kimliğini korudu.

Hun birliğinin 455’te çökmesi üzerine Teodorico önderliğinde yeniden hareketlenen Ostrogotlar önce Moesia’ya (y. 475-488), ardından İtalya’ya geçtiler. İtalya kralı olan (493) Theodericn 526’da ölünce, çıkan karışıklıktan yararlanan Doğu Roma imparatoru Iustinianos 535’te Ostrogotlara savaş açtı. Yirmi yıl süren savaş İtalya’ya büyük zarar verdi ve bir ulus olarak Ostrogotları yok etti. Hun egemenliğinden kurtulduktan hemen sonra Ariusçu Hıristiyanlığı benimsedikleri anlaşılan Ostrogotlar, heretik sayılan bu inancı yok oluşlarına değin korudular. Günümüze ulaşan bütün Got metinleri 554’ten önce İtalya’da yazılmıştır.

Advertisement


Leave A Reply